Chốt bội chi ngân sách năm 2022 là 4%

13/11/2021 14:08 GMT+7
Sáng 13/11, 465/468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
Chốt bội chi ngân sách năm 2022 là 4% - Ảnh 1.

Đa số đại biểu tán thành kế hoạch ngân sách 2022

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 4%

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.411.700 tỷ đồng, tổng chi là 1.784.600 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương 3,7% GDP; bội chi ngân sách địa phương tương đương 0,3% GDP.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Bổ sung ngân sách cho Quảng Nam

Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã quyết định bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB); đồng thời bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.

Sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư cho phòng dịch

Quốc hội cũng đã thông qua đề nghị của các địa phương, đồng ý cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Trường hợp được phép là đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng năm 2021 sang kế hoạch năm 2022

Cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Điều chỉnh vốn từ dự án chậm sang dự án giải ngân cao

Đặc biệt, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh cắt, giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân cao theo quy định tại các khoản 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 67 của Luật Đầu tư công, thúc đẩy tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Lùi thời điểm cải cách tiền lương

Nghị quyết xác định, lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội. Tuy nhiên, sẽ tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.


Khánh Linh (Báo Đầu tư)