Chủ khách sạn Novotel Saigon Centre: 6 tháng báo lỗ 370 tỷ đồng, vốn chủ âm hơn 900 tỷ đồng

06/10/2023 08:08 GMT+7
Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 với lợi nhuận sau thuế âm gần 370 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 243 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Chủ sở hữu khách sạn Novotel Saigon Centre - Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc âm 903 tỷ đồng, trong khi kỳ trước ở mức 7 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 9,6 lần, tương ứng tổng nợ phải trả của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc là 8.695 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 6.419,6 tỷ đồng.

Chủ khách sạn Novotel Saigon Center: 6 tháng báo lỗ 370 tỷ đồng, vốn chủ âm hơn 900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, hầu hết các lô trái phiếu được phát hành trong năm 2020 đều chưa được thanh toán lãi đến hạn hoặc mới chỉ thanh toán được 1 phần với lí do giải trình là chưa thu xếp được nguồn vốn.

Trước đó, năm 2020, Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã huy động tổng cộng 6.450 tỷ đồng trái phiếu trong 2 ngày 31/7 và 31/8. Cụ thể, ngày 31/7/2020, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã phát hành 17 lô trái phiếu trị giá 3.450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 - 4 năm. Sau 1 tháng, doanh nghiệp đã phát hành 30 lô trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm tổng giá trị 3.000 tỷ đồng vào ngày 31/8/2023.

Trong đó, toàn bộ 17 mã trái phiếu phát hành tại ngày 31/7/2020 vừa tất toán đều được lưu ký tại Techcombank Securities. Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 30 lô trái phiếu còn lại được phát hành ngày 31/8/2020 với tổng giá 3.000 tỷ đồng được lưu ký tại CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và hiện vẫn đang lưu hành. Theo kế hoạch từ trước, 30 mã trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 31/8/2025.

Giữa tháng 8/2023, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã chi tổng cộng 2.250 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 6 mã trái phiếu trước hạn. Cả 6 mã trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng với kỳ hạn 48 tháng, được phát hành ngày 31/7/2020 và đáo hạn ngày 31/7/2024, lãi suất 11,8%/năm.

6 mã trái phiếu vừa được mua lại khối lượng phát hành theo mệnh giá và khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá có giá là: 1 mã trị giá 190 tỷ đồng, 3 mã trị giá 95 tỷ đồng, 1 mã trị giá 55 tỷ đồng và mã còn lại trị giá 1.720 tỷ đồng. Tại ngày 10/8/2023, Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của 6 mã này.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục