Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết

05/12/2023 10:39 GMT+7
Trong số 20 chủ đầu tư giải ngân chưa đạt tỷ lệ cam kết 11 tháng của năm 2023, ở cấp tỉnh có 2 “ông lớn” là BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, BQL dự án công trình dân dụng; về phía các địa phương, TP.Quảng Ngãi lại tiếp tục được nêu tên.

Sáng 5/12, trong thông báo kết luận đã ký và phát đi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, phân tích và đánh giá cụ thể việc giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng của năm 2023; đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023  (bao gồm cả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia).

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Công Xuân.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó UBND tỉnh thường xuyên tổ chức họp trực báo về tình hình giải ngân vốn hàng tháng, quý, 6 tháng và đột xuất kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh để đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công (kể cả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia).

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết - Ảnh 3.

BQL KKT Dung Quất và các KCN là 1 trong những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt tỷ lệ cam kết. Ảnh nguồn BQL KKT Dung Quất và các KCN.

Một vấn đề đáng chú ý nữa, đó là cấp thẩm quyền tỉnh cũng đã cân đối từ các nguồn vốn khác, để bù hụt thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh; chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương phối hợp đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, để các chủ đầu tư giải ngân đúng tiến độ đã cam kết theo kế hoạch đã đề ra trước đó (văn bản số 150/KH-UBND, ngày 28/7/2023).

Thế nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công của hàng loạt chủ đầu tư vẫn chưa đạt yêu cầu, đúng theo tỷ lệ đã cam kết.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết - Ảnh 4.

TP.Quảng Ngãi lại bị nêu tên trong số các địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa đạt cam kết. Ảnh nguồn H.D.

Cụ thể có 20 chủ đầu tư chưa đạt tỷ lệ giải ngân vốn theo cam kết, gồm cấp tỉnh có 7 đơn vị, trong đó đáng chú ý có 2 "ông lớn" là BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, BQL dự án các công trình dân dụng; đối với các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn không đạt tỷ lệ cam kết, một lần nữa TP. Quảng Ngãi lại được nêu tên.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết - Ảnh 5.

Một công trình đầu tư công ở Lý Sơn. Anh: H.D

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, lãnh đạo 20 chủ đầu tư là các cấp sở ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân; xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; đưa ra giải pháp khắc phục, đảm bảo đến ngày 31/12/2023, đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết - Ảnh 6.

Huyện Tư Nghĩa nằm trong số địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa đúng theo cam kết. Ảnh: Công Xuân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo 20 chủ đầu tư giải ngân đầu tư công chưa đạt cam kết - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trong lần kiểm tra dự án đầu tư công. Ảnh: Công Xuân.

Riêng đối với 14/20 chủ đầu tư cam kết đến ngày 31/12/2023, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, cần tập trung và nỗ lực hoàn thành; trường hợp không giải ngân đạt như đã cam kết, sẽ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Công Xuân
Cùng chuyên mục