"Đầu tàu" kinh tế tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát đáy xếp hạng giải ngân đầu tư công

20/11/2023 10:38 GMT+7
Theo dự kiến từ chính quyền TP.Quảng Ngãi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 12/2023 sẽ đạt 83,1%; tăng gấp hơn 4,6 lần so với kết quả 9 tháng của cùng năm.

Nhiều cố gắng giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 20/11, theo thông tin PV Etime được cung cấp, chính quyền TP.Quảng Ngãi, đã hoàn thành báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023.

“Đầu tàu kinh tế” tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát đáy xếp hạng giải ngân đầu tư công - Ảnh 1.

Một dự án đầu tư công do TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Ảnh: Công Hoàng.

Cùng với các nội dung liên quan khác, chính quyền TP.Quảng Ngãi đã nêu rõ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố và ngân sách tỉnh.

Theo đó TP.Quảng Ngãi đã thực hiện phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư 5 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương đối với 62 danh mục dự án. Thực hiện phân bổ vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành đợt 1 và đợt 2, với tổng kinh phí 20,673 tỷ đồng.

Rà soát, phân bổ đối ứng hỗ trợ xi măng giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, đối với 13 xã và các dự án thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023; rà soát bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Đề xuất điều chỉnh danh mục, mức vốn bố trí cho từng công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 1); bổ sung kế hoạch đầu tư công (đợt 1) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố.

“Đầu tàu kinh tế” tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát đáy xếp hạng giải ngân đầu tư công - Ảnh 3.

Ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn năm 2023 là 508,547 tỷ đồng (Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh giảm 62 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh). Ước thực hiện giải ngân đến thời điểm 31/12/2023 là 422,617/508,547 tỷ đồng, đạt 83,10% kế hoạch vốn (đạt 99,55% dự toán tabmis).

Trong số này vốn kế hoạch năm 2023 là 413,061/497,121 tỷ đồng, đạt 83,09% kế hoạch vốn giao (413,061/413,121 tỷ đồng, đạt 99,99% dự toán tabmis dự kiến nhập); vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời gian thanh toán 9,556/11,426 tỷ đồng, đạt 83,63% kế hoạch vốn giao (9,556/11,426 tỷ đồng, đạt 83,63% dự toán tabmis dự kiến nhập).

“Đầu tàu kinh tế” tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát đáy xếp hạng giải ngân đầu tư công - Ảnh 4.

Thị trường bất động sản trầm lắng, đã gây ảnh hưởng đến nguồn thu cho ngân sách. Ảnh minh họa (Công Hoàng).

Với kết quả đạt được nêu trên như vậy, thì sau nhiều lần ổn định ở vị trí áp chót và cuối bảng xếp hạng, dự kiến tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 12/2023 của TP.Quảng Ngãi, tăng gấp hơn 4,6 lần so với kết quả đã xếp hạng của 9 tháng cùng năm.

Nhận diện những nguyên nhân tồn tại

Cùng với những kết quả đã đạt được, lãnh đạo chính quyền TP.Quảng Ngãi cũng đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, yếu kém cần khắc phục trong thời gian đến.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch đề ra; thương mại dịch vụ có tăng nhưng còn chậm, chưa đạt kỳ vọng; hạ tầng thương mại dịch vụ còn yếu và thiếu, nhất là các dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao.

“Đầu tàu kinh tế” tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát đáy xếp hạng giải ngân đầu tư công - Ảnh 5.

Kiểm tra xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản tại mỏ đất nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Thu ngân sách không đạt chỉ tiêu tỉnh và HĐND thành phố giao; tiến độ thực hiện một số dự án, công trình còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; công tác bồi thường GPMB một số công trình, dự án còn nhiều vướng mắc; công tác thu tiền sử dụng đất không đạt tiến độ đề ra .

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra; thực hiện chuyển đổi số và số hóa dữ liệu trên các lĩnh vực còn chậm.

Trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt; vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong khai thực hiện nhiệm vụ được giao…

Dẫn đến những tồn tại và yếu kém nêu trên, ngoài những nguyên nhân khách quan, như do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại; thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến ảnh hưởng thu ngân sách…chính quyền TP.Quảng Ngãi cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan.

“Đầu tàu kinh tế” tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực thoát đáy xếp hạng giải ngân đầu tư công - Ảnh 7.

Trung tâm TP.Quảng Ngãi nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hoàng.

Cụ thể việc phối hợp giữa thành phố với các sở, ngành của tỉnh; giữa các phòng, ban chuyên môn thành phố và xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời, hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa cao, thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tâm lý e dè, sợ sai, không mạnh dạn trong tham mưu, đề xuất xử lý công việc; thiếu tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; một số cơ quan, cấp ngành trực thuộc còn thiếu cán bộ quản lý giỏi...

Công Hoàng
Cùng chuyên mục