Chứng khoán HSC (HCM): Quý I/2022 lãi sau thuế 283 tỷ đồng, giảm 12%

23/04/2022 11:31 GMT+7
Chứng khoán HSC (HCM): Quý I/2022 lãi sau thuế 283 tỷ đồng, giảm 12%
Tại ngày 31/03/2022, số dư cho vay khách hàng của Chứng khoán HSC đến cuối quý I/2022 đạt hơn 14.523 tỷ đồng, tăng nhẹ 833 tỷ đồng so với đầu năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HoSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh QI/2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng. 

Kết thúc QI/2022, HSC đạt 854 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ QI/2021.

Hoạt động cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (chiếm 43%), đạt 373 tỷ đồng. Mảng hoạt động này cũng đồng thời có mức tăng trưởng mạnh, tăng 68% so với cùng kỳ. 

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 283 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% và chiếm 33% tổng doanh thu của HSC. 

Doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 187 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chứng khoán HSC (HCM): Quý I/2022 lãi sau thuế 283 tỷ đồng, giảm 12% - Ảnh 1.

Nguồn: HSC

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 4,5 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này. 

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 354 tỷ đồng, giảm nhẹ 12% so với cùng kỳ Quý I/2021. 

Chỉ tiêu thu nhập/vốn cổ phần (ROE) của QI/2022 đạt mức 3,8%, thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đạt 618 VNĐ.

HSC lãi sau thuế 283 tỷ đồng trong quý 1/2022, giảm 12% - Ảnh 1.

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HSC đạt 22.794 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng giảm 1.575 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm mạnh 2.477 tỷ đồng. Số dư cho vay đến cuối quý I/2022 đạt hơn 14.523 tỷ đồng, tăng nhẹ 833 tỷ đồng so với đầu năm.

 

Đặng Minh Phong