Chứng khoán SBS tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023 lần 1 bất thành dù có 21.200 cổ đông

19/04/2023 17:58 GMT+7
CTCP Chứng khoán SBS (UPCOM: SBS ) thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2023 sáng ngày 17/4 đã không đủ điều kiện tổ chức do chỉ có 20 cổ đông (gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự) - đại diện cho 22,3 triệu cổ phiếu (15,1% vốn) tham dự.

Cụ thể, tính đến thời điểm chốt quyền, số cổ đông có quyền tham dự đại hội là hơn 21.000 cổ đông. Tuy vậy, số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 15,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do tỷ lệ tham dự thấp hơn 50%, đại hội tổ chức bất thành lần 1.

Được biết, sau khi chốt quyền họp Đại hội hồi đầu tháng 3 vừa qua, Chứng khoán SBS ghi nhận tổng cộng gần 21.200 cổ đông - nắm 146,6 triệu cổ phiếu. Ghi nhận tại báo cáo tình hình quản trị năm 2022, SBS chỉ có 2 cổ đông lớn gồm ngân hàng Sacombank (tỷ lệ 13,78%) và bà La Mỹ Phương (nắm 6,81% vốn).

Phía công ty cho biết sẽ tiếp tục triệu tập ĐHCĐ thường niên 2023 lần 2 tới đây với thời gian và địa điểm họp được thông báo sau.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ kế hoạch doanh thu năm 2023 trong khoảng từ 100-120 tỷ đồng, trong khi đó chi phí hoạt động và quản lý chiếm 95-112 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh đạt từ 6-8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ không chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2023.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu SBS đạt gần 138 tỷ đồng, cùng chiều, chi phí hoạt động tăng cao do Ban điều hành xử lý các khoản nợ phải thu tồn đọng, tiến hành trích lập dự phòng với giá trị 55 tỷ đồng. Kết quả, công ty chứng khoán này lỗ sau thuế hơn 70,6 tỷ đồng trong năm 2022.

Đáng chú ý, SBS cũng dự trình kế hoạch chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 và chậm nhất là năm 2025.

Số tiền thu được sẽ dùng để phân bổ sử dụng cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: Hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và đầu tư tự doanh chứng khoán.

Dự kiến sau chào bán, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 1.466 tỷ đồng (146,6 triệu cổ phiếu) lên 1.966 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu SBS tăng 1,57% lên mức 5.900 đồng/ cổ phiếu. 


Phương Thảo