Chứng khoán SmartInvest (AAS) báo lợi nhuận Quý III giảm còn 84,6 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng vọt

07/11/2022 15:40 GMT+7
Công bố BCTC, lợi nhuận trước thuế quý III/2022 của AAS giảm hơn 51 tỷ đồng xuống còn 84,6 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn tăng 1118% lên 129,3 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ( mã AAS: UPCoM) vừa công bố cho thấy, doanh thu hoạt động quý III/2022 của AAS đạt hơn 296 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý III/2022 lại giảm 37,8% tương đương giảm xuống còn 84,6 tỷ đồng so với cùng kì. 

Chứng khoán SmartInvest (AAS) báo lợi nhuận Quý III giảm còn 84,6 tỷ đồng, nợ dài hạn tăng vọt - Ảnh 1.

Công bố BCTC, lợi nhuận trước thuế quý III/2022 của AAS

Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế của Quý III/2022 so với Quý III/2021 như sau: Doanh thu từ bán các tài sản tài chính FVTPL của Quý III/2022 là 93,2 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ; Doanh thu từ Cổ tức và tiền phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL của Quý III/2022 là 202,5 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kì. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán Quý III/2022 là 5,1 tỷ đồng, giảm 17%; doanh thu lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bản Quý III/2022 là 16,9 tỷ đồng trong khi cùng kì ghi nhận 0 đồng. Lỗ từ bán các tài sản tài chính FVTPL Quý III/2022 của AAS ghi nhận tăng lên thành 207 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận 69 tỷ đồng. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán Quý III/2022 cũng giảm còn 1,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 7,7 tỷ đồng. 

Đến hết quý III/2022, doanh thu hoạt động của AAS đạt hơn 892 tỷ đồng, đạt 74% của 1.200 tỷ đồng kế hoạch năm, luỹ kế lợi nhuận trước thuế cũng đạt gần 363 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

Theo BCTC riêng, tính đến 30/09/2022 nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 21% lên gần 520 tỷ đồng: nợ ngắn hạn giảm 7% còn 390 tỷ đồng (vay và nợ thuê tài chính là 67,7 tỷ đồng), nợ dài hạn tăng 1118% lên 129,3 tỷ đồng ( vay và nợ thuê tài chính tăng 114% lên 1,3 tỷ đồng, trái phiếu phát hành dài hạn của doanh nghiệp tăng từ 10 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 128 tỷ đồng của quý III/2022).

Cổ phiếu AAS trong phiên chiều ngày 7/11/2022 có lúc giảm sàn còn 9.200 đồng/cp.

T.Hương
Cùng chuyên mục