CIC Group (CKG) báo lãi Quý III tăng vọt gấp 17 lần, chào bán hơn 13 triệu cổ phiếu

06/11/2022 15:35 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, CKG) công bố báo cáo tài chính Quý III/2022 với lợi nhuận tăng vọt gấp 17 lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, trong quý III/2022, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 277 tỷ đồng, tăng 537% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 31,8 tỷ đồng, tăng hơn 17 lần so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của CKG tăng gần 200% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52 tỷ đồng lên 79 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 7,5% lên 4,28 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,5% lên 30,99 tỷ đồng.

CIC Group (CKG) báo lãi Quý III tăng vọt gấp 17 gần so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang CIC Group (CKG) công bố báo cáo tài chính Quý III/2022

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, CIC Group ghi nhận doanh thu đạt 923,3 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của CKG giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm còn 4.664 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là 2.670 tỷ đồng, chiếm 57% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.060 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn đạt 416 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ghi nhận giảm nhẹ còn 1.388 tỷ đồng.

Công ty giải trình có dư nợ 483 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng so với đầu năm không ghi nhận. Trong đó, trái phiếu phát hành với mệnh giá 500 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, CIC Group đã thông qua kế hoạch chào bán 13,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng/CP, thấp hơn 36,2% giá thị trường, và cho biết số toàn bộ số tiền huy động được dự kiến sẽ bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau hơn 1 tháng, giá cổ phiếu CKG tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nên ngày 21/09/2022, CKG đã nhất trí thông qua việc tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngày 2/11 vừa qua, lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại CKG, theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng, Thành viên HĐQT vừa mua vào 88.000 cổ phiếu trong tổng 300.000 cổ phiếu đăng ký, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 29,3% tổng lượng đăng ký để nâng sở hữu từ 0% lên 0,0924% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 3/10 đến 31/10.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu CKG giảm 400 đồng về 28.200 đồng/cổ phiếu.

N.Hải