City Auto (CTF) bị phạt và truy thu thuế hơn 5,7 tỷ đồng

27/02/2024 15:38 GMT+7
Mới đây, CTCP City Auto (HoSE: CTF) nhận được quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tại quyết định bổ sung và sửa đổi mới nhất, City Auto đã có hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến và dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp, vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Với các vi phạm trên, CTF bị phạt 843,2 triệu đồng. Trong đó, hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp bị phạt 504,2 triệu đồng, thiếu thuế GTGT bị phạt 258,6 triệu đồng, thiếu thuế TNCN phải nộp bị phạt 67,4 triệu đồng, và vi phạm thủ tục về thuế bị phạt 13 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, City Auto bị truy thu hơn 4,15 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Trong đó, truy thu thuế GTGT gần 1,3 tỷ đồng, thuế TNDN hơn 2,25 tỷ đồng và thuế TNCN gần 337 triệu đồng. Ngoài ra, tiền chậm nộp 3 khoản thuế trên là 745 triệu đồng.

Theo quyết định của Cục Thuế TP.HCM ngày 29/1/2024, City Auto bị xử phạt và truy thu thuế gần 6 tỷ đồng, trong đó: Phạt tiền 1,1 tỷ đồng; truy thu thuế vào Ngân sách Nhà nước 4,1 tỷ đồng và phạt tiền chậm nộp thuế 716 triệu đồng.

Như vậy, City Auto bị xử phạt và truy thu tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, City Auto được giảm khấu trừ số tiền gần 432 triệu đồng. Cục thuế TP.HCM đề nghị City Auto khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ trên vào hồ sơ khai thuế trong kỳ tính thuế gần nhất.

Tính chung năm 2023, City Auto ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.385,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 184,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 335% so với năm trước.

City Auto (CTF) bị phạt và truy thu thuế hơn 5,7 tỷ đồng- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của City Auto.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của City Auto là 54,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 46,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 63% và 61% so với thực hiện năm trước.

Năm 2023, City Auto đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.988,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 170,8 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, City Auto thực hiện được 82% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục