Hoa Sen (HSG) dự trình lãi tăng 'chóng mặt', tối thiểu đạt 400 tỷ đồng niên độ 2023-2024

27/02/2024 10:08 GMT+7
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức họp vào ngày 18/3 tới. Bên cạnh kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận bằng lần, Hoa Sen còn lên lộ trình để niêm yết loạt công ty con trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tập đoàn Hoa Sen dự trình lãi niên độ 2023-2024 tăng bằng lần

Trong niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024), Tập đoàn Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Trong đó, kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Hoa Sen (HSG) dự trình lãi tăng 'chóng mặt', tối thiểu đạt 400 tỷ đồng niên độ 2023-2024- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh NĐTC 2023-2024

Hoa Sen (HSG) dự trình lãi tăng 'chóng mặt', tối thiểu đạt 400 tỷ đồng niên độ 2023-2024- Ảnh 2.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2022-2023

Trong niên độ 2022-2023, Hoa Sen cũng đặt kế hoạch kinh doanh trên hai kịch bản. Kết thúc niên độ, công ty đạt 30,06 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ hoàn thành 30% so với kế hoạch thận trọng là 100 tỷ đồng và 10% so với kế hoạch tích cực là 300 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh như trên, trong đại hội sắp tới, HSG trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Nguồn vốn thực hiện sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phối lũy kế đến ngày 30/9/2023 theo Báo cáo tài chính hợp nhất của NĐTC 2022–2023 đã được kiểm toán.

Tập đoàn Hoa Sen muốn đưa loạt công ty con lên sàn chứng khoán

Trong ĐHĐCĐ sắp tới, Tập đoàn Hoa Sen sẽ trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ), Công ty này sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.

Sau khi CTCP Ống thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, Công ty sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết.

Bên cạnh đó, đối với hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

Về hệ thống nhân sự, sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, Tập đoàn Hoa Sen cũng sẽ thực hiện bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 27/2, giá cổ phiếu HSG tăng 2% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 22.900 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục