Cổ đông FPT Online (FOC) sắp nhận được 5.000 đồng/cổ phiếu

02/06/2023 16:39 GMT+7
Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu sẽ nhận được 5.000 đồng).

Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/6 tới. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 19/6/2023. Với hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến sẽ chi khoảng 92 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

FPT Online là công ty con của Tập đoàn FPT chuyên về quảng cáo trực tuyến với nguồn thu chính đến từ khai thác quảng cáo trên báo điện tử Vnexpress.

Cơ cấu cổ đông của FOC ghi nhận Viễn thông FPT (FOX) đang nắm hơn 56,5% vốn điều lệ, tương đương khoản cổ tức nhận về là 52 tỷ đồng và Tập đoàn FPT sở hữu 23,86% vốn cũng sẽ nhận về gần 22 tỷ đồng trong đợt chi trả này.

Trong quý I/2023 của FPT Online ghi nhận doanh thu thuần đạt 95 tỷ đồng, giảm 37% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 49% khiến lợi nhuận gộp giảm tới 78% còn 22 tỷ. Biên lãi gộp trong giảm sâu từ 67% xuống 23%.

Kết quả FPT Online báo lãi sau thuế 538 triệu đồng quý I/2023, giảm tới 99% so với cùng kỳ năm trước. Đây mức lãi thấp kỷ lục của FOC.

Tính tới 31/3, tổng tài sản của FPT Online giảm 53 tỷ so với đầu năm còn 907 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm về 78 tỷ đồng. Nợ phải trả của FPT Online là 185 tỷ đồng và công ty không sử dụng nợ đi vay.

Năm 2023, FPT Online đặt ra 2 kịch bản kinh doanh. Kịch bản thứ nhất, kế hoạch doanh thu là 800 tỷ đồng, 310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kịch bản thứ hai là 939 tỷ đồng doanh thu, 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, công ty còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm ở các kịch bản.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, cổ phiếu FOC tăng hơn 2% lên mức 87.000 đồng/cổ phiếu.


O.L