Cổ phiếu Thuduc House (TDH) bị chuyển sang diện kiểm soát từ 27/6

22/06/2022 10:18 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) Quyết định chuyển cổ phiếu TDH của Thuduc House từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 27/6.

Theo đó, HOSE cho biết sẽ chuyển cổ phiếu TDH của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HoSE: TDH) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 27/06/2022.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cố đông công ty mẹ năm 2020 là -363,42 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2021 là -942,05 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2020 và năm 2021, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu Thuduc House (TDH) bị chuyển sang diện kiểm soát từ 27/6 - Ảnh 1.

Cổ phiếu Nhà Thủ Đức (TDH) bị chuyển sang diện kiểm soát

Trước đó, vào ngày 09/06/2022, TDH cho biết nhận được các quyết định của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tải khoản của Công ty, với số tiền hơn 128 tỷ đồng.

Liên quan đến tiền chậm nộp tiền thuế (lãi chậm nộp) nêu trên, TDH khẳng định không chủ trương chậm nộp tiền lãi. Tuy nhiên, do cách tính của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh chưa khớp với số liệu do Công ty tạm tính và TDH đang chờ kết luận từ Cơ quan điều tra để thực hiện việc nộp này. Do đó, công ty sẽ có văn bản tiếp tục kiến nghị các cơ quan liên quan thống nhất số phải nộp chính xác, riêng số tiền gốc công ty đã nộp đầy đủ theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, TDH ghi nhận doanh thu đạt 19,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 59,37 tỷ đồng, lần lượt giảm 93,8% và tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 2,31 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 96,19 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 259,2%, tương ứng tăng thêm 7,44 tỷ đồng lên 10,31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 68,85 tỷ đồng và ghi nhận âm 51,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 39,29 tỷ đồng về âm 9,04 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong năm 2022, TDH đặt kế hoạch với tổng doanh thu 791,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 342,48 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, TDH hoàn thành 17,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu TDH giảm sàn 410 đồng về 5.500 đồng/cổ phiếu.


O.L
Cùng chuyên mục