Công viên nước Đầm Sen (DSN) dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 40%

12/01/2023 13:40 GMT+7
Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 40%.

HĐQT Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (HDASECO, HoSE: DSN) vừa thông qua dự kiến chi cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 40%/vốn điều lệ. DSN cũng đề xuất tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 tối thiểu là 24%/vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Trước đó vào tháng 12/2022, DSN đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ15%, tương đương sở hữu 1 cp được nhận 1.500 đồng. Với gần 12,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DSN  chi hơn 18 tỷ đồng để thực hiện việc tạm ứng chia cổ tức cho cổ đông.

Như vậy, với dự kiến chia cổ tức 40%/vốn điều lệ, DSN sẽ còn 1 đợt thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 25%.

Trong quý III/2022, doanh nghiệp thu về hơn 43 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước, với doanh thu thuần hơn 83 tỷ đồng, gấp 199 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DSN ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 211,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt hơn 99 tỷ đồng, gấp gần 6 lần. Kết thúc 9 tháng đầu năm, tính bình quân thì trung bình mỗi ngày Công viên nước Đầm Sen ghi nhận lãi tới 362 triệu đồng.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, DASECO đã hoàn thành xong chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm sau 9 tháng đầu 2022.

Tính tới ngày 30/09/2022, tổng tài sản của DASECO đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 65%  so với hồi đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản: tiền và các khoản tương đương tiền đạt 62,7 tỷ - chiếm 19%; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 237 tỷ - chiếm 72% và các khoản mục khác chiếm tỷ lệ còn lại.

Về nguồn vốn, nợ phải trả chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn gấp 4 lần đầu năm. Doanh nghiệp không có dư nợ vay.

Tại phiên giao dịch sáng 12/1/2023, cổ phiếu DSN tăng 0,98% lên 51.700 đồng/cp.


An Vũ
Cùng chuyên mục