Coteccons bị Ủy ban chứng khoán xử phạt 155 triệu đồng

01/05/2021 08:00 GMT+7
Coteccons bị Uỷ ban chứng khoán phạt 70 triệu đồng vì lỗi công bố thông tin không đầy đủ nội dụng theo quy định pháp luật và 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan đến thành viên HĐQT.

Uỷ ban chứng khoán vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) với tổng mức phạt tiền 155 triệu đồng.

Cụ thể, CTD bị phạt 70 triệu đồng vì lỗi công bố thông tin không đầy đủ nội dụng theo quy định pháp luật gồm Báo cáo tài chính công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.

Đồng thời, Coteccons còn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan đến thành viên HĐQT.

Coteccons bị Ủy ban chứng khoán xử phạt 155 triệu đồng - Ảnh 1.

Coteccons bị Ủy ban chứng khoán xử phạt 155 triệu đồng

Theo đó, Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty.

Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

Về tình hình kinh doanh, ghi nhận tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Coteccons, Ban lãnh đạo công ty cho biết quý I/2021, doanh thu hợp nhất ước đạt 2.568 tỷ đồng, chỉ bằng 14,7% kế hoạch năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 54,5 tỷ đồng, bằng 16% kế hoạch cả năm.

So với năm 2020, quý đầu năm nay Coteccons giảm 28% doanh thu và 56% lợi nhuận. Đây cũng là kết quả kinh doanh thấp nhất của Coteccons, kể từ giai đoạn đi xuống năm 2017.

Tuy vậy, trong kế hoạch kinh doanh năm 2021, Coteccons đặt mục tiêu đạt 17.413 tỷ đồng doanh thu và 340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; lần lượt tăng 20% và 2% so với năm ngoái.

Quang Dân