Coteccons thông qua hồ sơ bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu

08/07/2021 10:02 GMT+7
Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phương án và hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng .

Cụ thể, HĐQT CTD thông qua việc công ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng theo hình thức Phát hành Trái phiếu.

Theo kế hoạch điều chỉnh, Coteccons sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 500 tỷ đồng như dự kiến trước đây. 

Ngoài ra, HĐQT đã thông qua việc cam kết đăng ký trái phiếu trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và việc niêm yết tại một Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thông qua phương án xử dựng vốn thu được từ việc chào bán Trái phiếu và phương án bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu. Chủ tịch hoặc người được ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện theo quyết định.

Coteccons "lần đầu phát hành nợ"  - Ảnh 1.

Trữ tiền mặt của Coteccons thường xuyên trên 30% tổng tài sản

Như vậy, từ một doanh nghiệp có tài chính mạnh bậc nhất Việt Nam với trữ tiền mặt thường xuyên trên 30% tổng tài sản, không có bất kỳ khoản nợ vay nào (dữ liệu công khai từ năm 2006). Đến nay dưới đế chế của Kusto và các nhà quản trị tài chính gạo cội như ông Lý Xuân Hải, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng ACB, bà Trịnh Quỳnh Giao, Coteccons sẽ bước sang thời kỳ mới, thời kỳ có vay nợ.

Trên báo cáo tài chính quý I/2021, Coteccons đã sử dụng đòn bẩy khi vay gần 339 tỷ đồng sau đó đã tất toán ngay trong kỳ. Trên bảng cân đối kế toán, đầu và cuối kỳ, nợ của Coteccons vẫn sạch, song con số nợ vay chỉ được thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Theo kế hoạch năm 2021, Coteccons đặt mục tiêu 17.413 tỷ đồng doanh thu và 340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 20% và 2% so với kết quả năm 2020.


Quang Dân