Đà Nẵng dự kiến thu ngân sách hơn 23.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra

12/07/2022 07:04 GMT+7
UBND TP.Đà Nẵng ước tính, trong năm 2022, trên đà phục hồi của nền kinh tế như hiện nay, tổng thu ngân sách dự kiến sẽ đạt hơn 23.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ngày 12/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có báo cáo "Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022".

Trước đó tại Nghị quyết số 09 ngày 14/12/2021 của Thành ủy và Nghị quyết số 86 ngày 17/12/2021 của HĐND TP.Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2022 có đưa ra chỉ tiêu phấn đấu về thu ngân sách nhà nước năm 2022: "Tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu vượt 3-5% số thu năm 2021".

Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, trên cơ sở số ước thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022. Dự kiến, tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm 2022 của Đà Nẵng ước đạt hơn 23.510 tỷ đồng, gồm thu nội địa hơn 18.650 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 4.860 tỷ đồng, bằng 103,2% so với con số thực hiện năm 2021.

Đà Nẵng dự kiến thu ngân sách hơn 23.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra - Ảnh 1.

Đà Nẵng dự kiến thu ngân sách hơn 23.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: DB

Trong đó, dự kiến khả năng thực hiện dự toán thu nội địa năm 2022 có thể đạt 18.650 tỷ đồng, bằng 123,4% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất là 3.200 tỷ đồng, đạt 118,5% dự toán và bằng 117,7% so với cùng kỳ. Nếu không kể tiền sử dụng đất thì đạt khoảng 15.450 tỷ đồng, bằng 124,5% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ, nếu loại trừ các khoản thu đột biến 300 tỷ đồng thì tổng thu cũng tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhận định, theo đánh giá ban đầu thì khả năng thành phố sẽ đạt được chỉ tiêu phấn đấu về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo Nghị quyết mà Thành ủy và HĐND thành phố  đã giao. 

"Với khả năng sẽ đạt chỉ tiêu về thu ngân sách, do đó UBND thành phố sẽ báo cáo HĐND thành phố không điều chỉnh mục tiêu phấn đấu với chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đã giao tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND tại kỳ họp này. 

UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt các giải pháp về thu ngân sách nhà nước. Hết năm 2022 căn cứ vào tình hình tăng thu ngân sách địa phương, UBND thành phố sẽ xây dựng phương án sử dụng số tăng thu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước", ông Lê Trung Chinh cho hay.Lam Hàn - Đình Thiên
Cùng chuyên mục