Dabaco: Lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần chỉ tiêu năm 2019

20/01/2021 16:02 GMT+7
Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của DBC đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần chỉ tiêu năm 2019.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ năm trước lên 2.867 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn là 2.278 tỷ đồng, công ty lãi gộp 588 tỷ đồng, tăng 20%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,5% xuống 20,5%. Trong khi chi phí lãi vay giảm 18% còn 62 tỷ đồng, thì chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên 54% và 23%, lần lượt ở mức 111 tỷ đồng và 101 tỷ đồng.

Kết thúc quý IV, DBC báo lãi sau thuế 263 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lại giảm từ 2.946 đồng xuống còn 2.515 đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của DBC đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần chỉ tiêu năm 2019.

Dabaco: Lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, gấp 4,6 lần chỉ tiêu năm 2019 - Ảnh 1.

Doanh thu thuần của Dabaco đạt 10.022 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước.

Năm 2020, Dabaco đặt kế hoạch mục lợi nhuận sau thuế đạt 457 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 206% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ban lãnh đạo DBC cho biết, năm qua, mảng chăn nuôi lợn đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của toàn tập đoàn. Kết quả này một phần nhờ các trại nuôi mới được đưa vào hoạt động đúng thời điểm giá lợn hồi phục và duy trì mức cao.

Mặt khác, một số dự án của Dabaco đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả khác như nhà máy dầu thực vật Dabaco, nhà máy chế biến trứng ăn liền DeVi, khu chăn nuôi lợn công nghệ cao Dabaco Tuyên Quang...

Năm 2021, công ty đưa ra mục tiêu doanh thu thuần là 15.439 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 830 tỷ đồng, bằng 60% thực hiện năm vừa qua.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DBC đạt 10.101 tỷ đồng, tăng 509 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, tập trung chủ yếu ở tài sản cố định 4.455 tỷ đồng và hàng tồn kho 3.345 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả tính đến cuối quý IV/2020 là 5.894 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu kỳ, chủ yếu do nợ đi vay giảm hơn 1.250 tỷ đồng còn hơn 3.400 tỷ đồng.
Q.D