Đèo Cả (HHV) được "bật đèn xanh" về cơ chế tài chính dự án BOT

09/11/2021 20:27 GMT+7
Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi Công ty Cp Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV) về việc tháo gỡ những bất cập về phân bổ chi phí lãi vay của dự án BOT.

Cục Tài chính Doanh nghiệp cho rằng, việc phân bổ chi phí lãi vay phân bổ trong kỳ theo đề xuất của HHV nêu là phù hợp với hợp đồng BOT, Hợp đồng tín dụng và các phụ lục Hợp đồng của Đèo Cả đã ký với các ngân hàng tài trợ vốn.

Cục Tài chính Doanh nghiệp thống nhất với cơ chế tài chính về phân bổ chi phí lãi vay phù hợp với đặc thù lĩnh vực đầu tư với những đặc điểm riêng biệt liên quan đến các dự án BOT.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu đặc thù hoạt động của doanh nghiệp dự án BOT để xem xét, bổ sung hướng dẫn về cơ chế tài chính và hạch toán việc phân bổ chi phí lãi vay vào văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên qua và tình hình thực tế phát sinh của các doanh nghiệp.

Đèo Cả được "bật đèn xanh" về cơ chế tài chính dự án BOT - Ảnh 1.

Đèo Cả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ảnh: HHV

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Đèo Cả đã nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn cho cổ phiếu HHV từ đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (sàn HoSE).

Tuy nhiên, do HHV là doanh nghiệp chuyên đầu tư dự án BOT, tại thời điểm đó lĩnh vực kinh doanh này có nhiều đặc thù khác so với các doanh nghiệp thông thường, cùng với các cơ chế chính sách đặc thù của dự án BOT chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể, dẫn tới việc xem xét hồ sơ niêm yết của HHV bị kéo dài.

Tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của HHV công bố kế hoạch cho các cổ đông là sau khi các vướng mắc về chính sách được tháo gỡ, các quy định mới được ban hành thì HHV sẽ tiếp tục làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu HHV lên sàn HoSE.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Đèo Cả khẳng định: "Việc niêm yết trên UPCOM đã đảm bảo điều kiện huy động vốn để đầu tư và phát triển dự án, tuy nhiên để tăng tính thanh khoản và thuận lợi thu hút nhà đầu tư đặc biệt là Nhà đầu tư nước ngoài thì việc chuyển sàn HoSE sẽ được thực hiện tại thời điểm phù hợp phục vụ lợi ích cho hơn 25.000 cổ đông và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành".

Thế Anh