Đèo Cả (HHV): Sẽ phát hành 148,5 triệu CP, ký thêm loạt gói thầu mới dự kiến cả năm lãi 276 tỷ đồng

12/10/2021 17:24 GMT+7
Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) vừa ban hành Nghị quyết về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông tại cuộc họp bất thường năm 2021.

Theo đó, HHV thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Thanh Trang kể từ ngày 1/11/2021. Đồng thời, HHV thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chức danh thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày 11/11/2021.

Cùng với đó, HHV ban hành Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Dự kiến, HHV sẽ bổ sung thêm tổng vốn điều lệ là hơn 1.485 tỷ đồng, vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng  sẽ là 4.159 tỷ đồng. Phương án bổ sung vốn điều lệ đến từ việc phát hành thêm cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 9:5. Giá chào bán sẽ được HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Đèo Cả (HHV) miễn nhiệm thành viên HĐQT phát hành 1485 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Ông Hồ Minh Hoàng Chủ tịch HĐQtHĐQT Đèo Cả. Ảnh: B.Đ.S

Qua đó, HHV thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành là 267 triệu cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 1485 triệu cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Phương thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Bên cạnh đó, HHV cũng thông qua bổ sung chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.

Về hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021, HĐQT của Đèo Cả mục tiêu doanh thu thuần 521,3 tỷ đồng và gần 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đối với công ty mẹ và doanh thu thuần 806,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 138,8 tỷ đồng đối với hợp nhất.

Đèo Cả (HHV): Sẽ phát hành 148,5 triệu CP, ký thêm loạt gói thầu mới dự kiến cả năm lãi 276 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021 của Đèo Cả

Trong năm 2021, HHV đã ký kết thêm được các hợp đồng thi công xây lắp cho các dự án mới như dự án tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hỏa, các gói cung cấp thiết bị cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận. Các hợp đồng với giá trị lớn dự kiến sẽ đóng góp vào dự tăng trưởng doanh thu của 2 quý cuối  năm 2021 và năm 2022.  Vì vậy, HHV tự tin với việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và mục tiêu vượt kế hoạch năm 2021.

Đèo Cả (HHV): Sẽ phát hành 148,5 triệu CP, ký thêm loạt gói thầu mới dự kiến cả năm lãi 276 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021 của Đèo Cả

Tại kỳ họp bất thường Đèo Cả cũng trình ĐHĐCĐ thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, HHV hướng đến mục tiêu năm 2025 sẽ tạo ra được 3.000 tỷ đồng lợi nhuận, EPS đạt 2.500 đồng/cổ phiếu.

Đèo Cả (HHV): Sẽ phát hành 148,5 triệu CP, ký thêm loạt gói thầu mới dự kiến cả năm lãi 276 tỷ đồng - Ảnh 4.

Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2021 của Đèo Cả

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 6804/VPCP-KTTH ngày 23/9/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Trước khi Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản này,  Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Đèo Cả trình bày đang gặp khó khăn về huy động vốn để thực hiện các dự án giao thông. Để tháo gỡ khó khăn, Công ty đề xuất sớm ban hành thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có xét đến điều khoản hồi tố cho các dự án BOT đã đưa vào vận hành, khai thác để nhà đầu tư được ghi nhận, phân bổ chi phí lãi vay.

Đồng thời, Công ty kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các bất cập chính sách nhằm tạo điều kiện cho việc niêm yết trên sàn chứng khoán.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5503/VPCP-KTTH ngày 11/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tại văn bản nêu trên theo quy định pháp luật, trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện doanh nghiệp huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/8/2021) phối hợp xử lý và đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thế Anh