Đèo Cả (HHV) được Chính phủ "bật xanh" huy động vốn triển khai các dự án giao thông

24/09/2021 11:31 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài Chính, Bộ KH&ĐT tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho Đèo Cả huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 6804/VPCP-KTTH ngày 23/9/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Trước khi Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản này,  Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Đèo Cả trình bày đang gặp khó khăn về huy động vốn để thực hiện các dự án giao thông. Để tháo gỡ khó khăn, Công ty đề xuất sớm ban hành thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có xét đến điều khoản hồi tố cho các dự án BOT đã đưa vào vận hành, khai thác để nhà đầu tư được ghi nhận, phân bổ chi phí lãi vay.

Đèo Cả được "bật xanh" huy động vốn triển khai các dự án giao thông - Ảnh 1.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả vừa ký nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Ảnh: B.Đ.S

Đồng thời, Công ty kiến nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các bất cập chính sách nhằm tạo điều kiện cho việc niêm yết trên sàn chứng khoán.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 5503/VPCP-KTTH ngày 11/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả tại văn bản nêu trên theo quy định pháp luật, trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện doanh nghiệp huy động vốn triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/8/2021) phối hợp xử lý và đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) đã công bố về quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ 1.

Theo quyết định này, Đèo Cả (hay còn được mệnh danh là vua đèo hầm) quyết định ngày 4/10/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các cổ đông tham dự quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ 1 với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết). Dự kiến thực hiện từ ngày 1/11/2021 đến 6/11/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần thứ 1, Đèo Cả sẽ thông qua chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến 2030. Cùng với đó, Đèo Cả sẽ miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập hội đồng quản trị.

Thế Anh