ĐHĐCĐ Bảo hiểm BSH: Không chia cổ tức 2022, kế hoạch lãi giảm trên 51%

24/06/2023 09:40 GMT+7
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 20/6 với nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua.

Bảo hiểm BSH lên kế hoạch lợi nhuận giảm hơn 1 nửa

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, Bảo hiểm BSH ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm đạt hơn 3.119 tỷ đồng - hoàn thành 95% kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt hơn 3.000 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 77,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 99,9% kế hoạch đề ra là gần 27 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Bảo hiểm BSH: Không chia cổ tức 2022, kế hoạch lãi giảm tới 1 nửa - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Bước sang năm 2023, tổng doanh thu bảo hiểm dự kiến đạt 3.777 tỷ đồng, tăng 21,1%. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng 21,6% lên 3.700 tỷ đồng và doanh thu nhận tái bảo hiểm gần như đi ngang so với kết quả đạt được năm trước. So với kế hoạch doanh thu tăng trưởng mạnh thì kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm BSH lại giảm 1 nửa, từ gần 27 tỷ xuống còn dự kiến hơn 13 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Bảo hiểm BSH cố gắng duy trì TOP 9 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam.

ĐHĐCĐ Bảo hiểm BSH: Không chia cổ tức 2022, kế hoạch lãi giảm tới 1 nửa - Ảnh 2.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Bảo hiểm BSH thông qua phương án trích 1,3 tỷ đồng vào quỹ dự trữ bắt buộc; gần 1,3 tỷ đồng vào quỹ phúc lợi. Đặc biệt, Công ty thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2022. Lợi nhuận để lại sau khi phân phối các quỹ là còn 191 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào ngày 13/6, nhóm cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75% cổ phần cho DB Insurance Co., Ltd (DBI) - doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc.Phương Thảo
Cùng chuyên mục