ĐHĐCĐ bất thường Xây dựng 1369 (C69): Chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 33%

07/11/2022 12:42 GMT+7
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (HNX: C69) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và thông qua việc Điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Theo đó, trong ĐHĐCĐ bất thường lần này của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (HNX: C69) đã thông qua việc Điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2022 bao gồm: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Về phương án phát hành, Công ty dự kiến số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 19,8 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, tương đương tổng trị giá là 198 tỷ đồng. Trong đó: Phát hành 1,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức; Chào bán 18 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu. 

Vốn điều lệ trước khi phát hành đang là 600 tỷ đồng, sau khi hoàn tất việc phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 798 tỷ đồng.

C69 sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 3% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới) và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%. Công ty sẽ thực hiện phát hành cả 2 phương án ngay sau khi có chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Xây dựng 1369 mới hoàn thành gần 32% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

ĐHĐCĐ bất thường Xây dựng 1369 (C69): Điều chỉnh phương án Phát hành tăng vốn điều lệ, với tổng tỷ lệ 33% - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022 của Xây dựng 1369

 Về tình hình kinh doanh quý III/2022, Xây dựng 1369 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 398 tỷ đồng (tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước). Lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ đồng (tăng 80%). Lợi nhuận trước thuế đạt 10,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng; lần lượt tăng trưởng 71,2% và 73% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 13% (quý III/2021) xuống còn 5% (quý III/2022).

Xây dựng 1369 cho biết chủ yếu doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu (đạt 5,5 tỷ đồng). Đồng thời, các công ty con và các công ty liên kết cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan, góp phần làm tổng lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong quý này.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Xây dựng 1369 ghi nhận doanh thu đạt 640,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 15,3 tỷ đồng. So sánh với kế hoạch kinh doanh 2022 trong ĐHĐCĐ đầu năm đã được thông qua thì Công ty mới chỉ hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và gần 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/11, giá cổ phiếu C69 giảm 7,69% (tương ứng giảm 600 đồng) so với phiên giao dịch liền kề. Hiện đang ở giá 7.200 đồng/cổ phiếu. 


Phương Thảo