Sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát, Long Hậu (LHG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11

05/10/2022 16:59 GMT+7
Cổ phiếu LHG của Long Hậu sẽ bị đưa vào diện kiểm soát từ 6/10 do Công ty nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 muộn quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Mới đây, Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022. 

Long Hậu thông báo rằng ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/10, tương ứng ngày đăng ký không hưởng quyền là ngày 18/10. Với tỷ lệ thực hiện 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết). Đại hội dự kiến tổ chức ngày 16/11 tại Long An. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố thông tin dự kiến trình cổ đông trong đại hội bất thường sắp tới.

Cổ phiếu LHG bị đưa vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có quyết định số 725/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Cụ thể, cổ phiếu LHG của Long Hậu bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 6/10 do Công ty nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 muộn quá 30 ngày so với thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HDTV của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/9, Long Hậu bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/09 theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHCM ngày 15/9/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình gửi HoSE ngày 20/9, Long Hậu cho biết công ty này có kế hoạch thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 nên không kịp phát hành BCTC theo đúng quy định. Doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thay đổi đơn vị kiểm toán theo quy định và công bố BCTC soát xét bán niên vào tháng 12/2022.

Sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát, Long Hậu (LHG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11 - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Long Hậu

Long Hậu đã hoàn thành tới 80,7% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo chưa soát xét, trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của LHG đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Sau khi cổ phiếu vào diện kiểm soát, Long Hậu (LHG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11 - Ảnh 2.

Kết quả SXKD tù 2019 đến này của CTCP Long Hậu

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4%.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 05/10, giá cổ phiếu LHG tăng 1.550 đồng(tương ứng tăng 6,86% so với phiên giao dịch liền kề) và tăng sau 4 ngày giảm liên tiếp. Hiện đang ở mức 24.150 đồng/ cổ phiếu

Phương Thảo