ĐHĐCĐ PetroCons (PVX): Tiếp tục không đưa ra kế hoạch lợi nhuận và không trả cổ tức năm 2022

07/06/2023 10:56 GMT+7
Ngày 6/6, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Qua đó, PetroCons thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu dự kiến đạt 1.886 tỷ đồng, tăng 3,6% và tiếp tục không công bố kế hoạch lợi nhuận như năm trước.

Cụ thể, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons; UPCoM: PVX) lên kế hoạch kinh doanh 2023 với tổng doanh thu thuần dự kiến tăng 3,6% so với kết quả đạt được năm trước, lên 1.886 tỷ đồng - trong dó doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 1.230 tỷ đồng, giảm 4,4%. Giá trị sản xuất kinh doanh dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng - gần như không có gì thay đổi so với năm trước. Bên cạnh đó, PetroCons tiếp tục không công bố mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế giống như năm 2022.

ĐHĐCĐ PetroCons: Tiếp tục không đưa ra kế hoạch lợi nhuận và không trả cổ tức năm 2022 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý I/2023, PetroCons ghi nhận đạt 397 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng từ 328 tỷ lên hơn 409 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp giảm mạnh từ lãi hơn 6,8 tỷ của cùng kỳ năm trước xuống báo lỗ của gần 12,4 tỷ của quý này.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh gấp hơn 2 lần cùng kỳ, từ 3,4 tỷ lên hơn 8,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng 27% lên 13,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gấp 9 lần cùng kỳ, từ hơn 14 triệu đồng lên hơn 136 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đà tăng mạnh từ 2 tỷ lên 32,3 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế trong quý lỗ nặng, từ lỗ 5 tỷ của lên hơn 55 tỷ đồng của quý này. Ghi nhận đây là quý thứ 3 liên tiếp mà PetroCons báo lỗ kể từ quý III/2022.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2023 mà ĐHĐCĐ đã thông qua, PetroCons đã thực hiện hơn 21% kế hoạch doanh thu năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, PetroCons đang ghi nhận lỗ luỹ kế đến 31/12/2022 là hơn 3,6 tỷ đồng. Như vậy, Công ty thông qua việc không thực hiện phân phối các quỹ và cũng không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, vào ngày 5/4/2023 vừa qua, PetroCons nhận được quyết nghị của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc duy trì hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Như vậy, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, giá cổ phiếu PVX tăng 13,79% so với phiên trước đó, hiện lên mức 3.300 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo