ĐHĐCĐ PVTrans (PVT): Năm 2022 sẽ đầu tư táo bạo 23 tàu mới

03/07/2022 06:36 GMT+7
Lãnh đạo PVTrans cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 với doanh thu hợp nhất ước đạt 4.100 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm, tăng trưởng 116%. Lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm.

Ngày 30/06/2022, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, toàn bộ nội dung quan trọng được trình tại đại hội đều được thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PVTrans chốt hơn 323 tỷ đồng để chia cổ tức 2021 ( tỷ lệ 10%)

ĐHĐCĐ PVTrans: 2022 sẽ là năm của sự đầu tư táo bạo với tổng 23 tàu mới - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2021 của PVTrans

Cụ thể, năm 2021, Doanh thu mà PVTrans mang về là hơn 7.715 tỷ đồng, thực hiện 129% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.040 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 834,5 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 208% và 207% so với kế hoạch năm đã đề ra.

Bên cạnh việc hoàn thành tất cả chỉ tiêu đề ra, trong năm 2021, PVTrans vinh dự được nhận giải thưởng Asia Pacific Entrepreneurship (APEA), lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và trong danh sách 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

ĐHĐCĐ PVTrans: 2022 sẽ là năm của sự đầu tư táo bạo với tổng 23 tàu mới - Ảnh 2.

ĐHĐCĐ 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTrans

Về phương án phân phối lợi nhuận 2021, PVTrans thống nhất trích 100,5 tỷ đồng vào Quỹ đầu tư phát triển, 25,1 tỷ đồng vào Quỹ khen thưởng phúc lợi và hơn 5 tỷ đồng vào Quỹ thưởng ban Quản lý điều hành doanh nghiệp. Về tỷ lệ chia cổ tức 2021, PVTrans chia với tỷ lệ 10% Vốn điều lệ, tương đương với hơn 323,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại hơn 58,3 tỷ đồng.

PVTrans thận trọng lên kế hoạch lợi nhuận năm 2022, sụt giảm 42% so với thực hiện năm trước

ĐHĐCĐ PVTrans: 2022 sẽ là năm của sự đầu tư táo bạo với tổng 23 tàu mới - Ảnh 3.

Kế hoạch tài chính 2022 của PVTrans

Cho năm 2022, PVTrans đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch tài chính bao gồm: Tổng doanh thu dự kiến trên báo cáo hợp nhất là 6.500 tỷ đồng,giảm 16% . Lợi nhuận trước thuế dự kiên 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 480 tỷ đồng; cả 2 đều giảm 42% so với thực hiện năm trước

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, PVTrans dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 7%

Đặc biệt, năm 2022, PVTrans có kế hoạch đầu tư khá lớn với tổng vốn đầu tư là 3.298,5 tỷ đồng (nguồn vốn vay là 2.040,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.257,7 tỷ đồng), trong đó vốn đầu tư tàu là 2.915,5 tỷ đồng (122,5 triệu USD), mua sắm trang thiết bị là 10 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên là 373 tỷ đồng. Kế hoạch dựa trên tỷ giá 1 USD: 23.800 đồng. Trong đó, Công ty mẹ PVTrans dự kiến đầu tư 6 tàu trong năm 2022, dự kiến bao gồm: 1 tàu chở hàng rời khoảng 50.000 - 85.000 DWT, hoặc tàu dầu/hóa chất 10.000 - 25.000DWT; 1 tàu chở dầu thô khoảng 100.000 - 120.000 DWT; 1 tàu chở dầu/hóa chất khoảng 10.000 - 25.000 DWT; 1 tàu chở dầu MR/LR1 khoảng 20.000 - 75.000 DWT; 2 tàu chở dầu/hóa chất khoảng 10.000 - 25.000 DWT. Như vậy, ước tính trong năm 2022, PVTrans sẽ đầu tư thêm 6 tàu tại công ty mẹ, và dự kiến cho các đơn vị thành viên là đầu tư 17 tàu.


Phương Thảo