DIC Corp báo lãi quý lao dốc 89%, xuống 9 tỷ đồng trong quý II/2023

30/07/2023 07:25 GMT+7
Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp; DIG) đã công kết quả kinh doanh quý II và lũy kế 6 tháng năm 2023. Theo đó DIG “suýt” lỗ trong quý II…

Cụ thể, trong quý II DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 161,7 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 32 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lãi gộp giảm sâu từ 42% xuống 16,7%.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu bán thành phẩm đạt 51,3 tỷ đồng (giảm 46%); Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng nhẹ lên 43,7 tỷ đồng; Doanh thu xây lắp đạt 32,4 tỷ đồng (giảm 50%); Doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 33,5 tỷ đồng (giảm 91%); Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 843,6 triệu đồng.

Doanh thu tài chính tăng 12% lên 28,4 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm tới 82% xuống hơn 22 tỷ đồng qua đó khiến DIG từ lãi gần 110 tỷ đồng xuống còn hơn 8 tỷ đồng cho hoạt động tài chính.

Chi phí bán hàng giảm 38% xuống 9 tỷ đồng; Chi phí quản lý giảm 17,7% xuống 34,3 tỷ đồng; Lợi nhuận khác tăng 156% lên 22,3 tỷ đồng, qua đó giúp DIG có kết quả cuối cùng không bị lỗ.

Kết quả quý II/2023, DIG báo lãi sau thuế đạt 9 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước.

DIC Corp báo lãi quý lao dốc 89%, xuống 9 tỷ đồng trong quý II/2023 - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý II/2023 của DIC Corp.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DIG đạt 358,5 tỷ đồng, giảm tới 67,2%; lãi sau thuế đạt 85,6 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, DIC Corp mới hoàn thành 9% kế hoạch doanh thu và 6,1% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tổng tài sản của DIG tính tới 30/6 đạt 14.047 tỷ đồng, giảm 4,7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 38% xuống 153 tỷ đồng; Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 5% lên 186 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 6,5% lên 6.310 tỷ đồng.

Công ty có khoản phải thu khách hàng từ Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 384,7 tỷ đồng; Dự án căn hộ cao cấp Vũng Tàu Gateway 258,6 tỷ đồng; Dự án DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu - CSJ gần 25 tỷ đồng...

Trả trước cho CTCP ĐTPT Phương Nam 186,5 tỷ đồng; CTCP Khoa học Công nghệ Việt Nam hơn 8 tỷ đồng; CTY TNHH Đầu tư Xây lắp TK 7,5 tỷ đồng...

Phải thu khác có 2.379 tỷ đồng, trong đó tạm ứng đền bù dự án Long Tân 1.420 tỷ đồng; tạm ứng đền bù dự án Bắc Vũng Tàu 734,1 tỷ đồng; tạm ứng đền bù dự án Chí Linh 128,6 tỷ đồng; tạm ứng đền bù dự án Quảng Bình 47,4 tỷ đồng...Phải thu dài hạn khác tại CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân 1.298 tỷ đồng.

Chi phí sản xuất kinh doanh dang dở có 6.173 tỷ đồng, trong đó tại Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước là 1.336,4 tỷ đồng; Dự án khu đô thị trục đường 51B, Vũng Tàu 151,5 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 2.034,7 tỷ đồng; Dự án Khu dân cư P4 Hậu Giang 835,7 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch 557 tỷ đồng; Dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques 362,4 tỷ đồng...

Nợ phải trả giảm 11,3% xuống 6.172 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 13,6% lên 1.664,4 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn giảm 7,7% xuống 929 tỷ đồng; vay nợ dài hạn giảm 37% xuống 1.796,5 tỷ đồng, trong đó có 886,4 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Mới đây HĐQT DIC Corp đã thông qua điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021. Theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP năm 2021 xuống còn 2 năm kể từ ngày phát hành.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 diễn ra ngày 22/4/2021 thông qua, DIC Corp sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên với giá 15.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày phát hành. Đợt phát hành sau đó được hoàn tất vào ngày 31/8/2021.

Với việc mở khoá sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu, 15 triệu cổ phiếu DIG trong đợt ESOP trên dự kiến sẽ được tự do chuyển nhượng kể từ ngày 31/8 năm nay thay vì phải đợi đến ngày 31/8/2024.


O.L