Dịch vụ cầm đồ F88: Năm 2020 lợi nhuận tăng trưởng 170%, đạt gần 45 tỷ đồng

05/03/2021 06:31 GMT+7
Hiệu quả hoạt động của Dịch vụ cầm đồ F88 đã tăng tốc mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2020 để đưa tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cả năm 2020 lên mức 13,08%.

Báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Kinh doanh F88 cho thấy, năm 2020, chuỗi dịch vụ cầm đồ F88 của ông Phùng Anh Tuấn đã tạo ra 44,8 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng gần 170% so với năm 2019. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2020, F88 đã mang về hơn 42 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2020 vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 434 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2020 đạt 13,08% trong khi năm 2019 đạt 8,98%. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2020 đã tăng lên 2,31 lần từ mức 1,41 lần năm 2019; và phần tăng nói trên đến chủ yếu do tăng dư nợ trái phiếu. Chỉ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu năm 2020 lên 1,94 lần trong khi năm 2019 là 0,5 lần.

Với chỉ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của F88 năm 2020 đạt 1,94 lần, dư nợ trái phiếu F88 cuối năm 2020 khoảng 842 tỷ đồng.

Báo cáo trước đó cho thấy, năm 2019, dư nợ vay trái phiếu của F88 đạt 143 tỷ đồng, đến từ 2 đợt phát hành gồm đợt phát hành ngày 05/08/2019, giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và đợt phát hành ngày 26/12/219 có giá trị hơn 43 tỷ đồng, kỳ hạn 1 năm. Năm 2020, F88 đã huy động thành công gần 957 tỷ đồng trái phiếu các kỳ hạn 1 năm. Lãi suất trái phiếu của một số đợt phát hành trong năm lên đến 12,5%/năm.

Mặc dù, kết quả kinh doanh năm 2020 tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2019, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Dịch vụ cầm đồ F88  đạt được vẫn còn khoảng cách khá xa so với kế hoạch công bố trước đó. 

Dịch vụ cầm đồ F88: Năm 2020 lợi nhuận tăng trưởng 170%, đạt gần 45 tỷ đồng  - Ảnh 1.

 Đến cuối năm 2020, F88 đã có 165 phòng giao dịch khu vực phía nam, 135 phòng giao dịch phía bắc, được cho là công ty kinh doanh dịch vụ cầm cố tài sản và các dịch vụ tài chính có hệ thống phòng giao dịch rộng lớn nhất cả nước.

Thanh Giang
Cùng chuyên mục