Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) báo lãi sau thuế tăng 37% lên 88,7 tỷ đồng

07/05/2022 08:40 GMT+7
Kết thúc quý I/2022, PET báo lãi sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HoSE: PET) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 4.815 tỷ đồng tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng tăng nhẹ, lợi nhuận gộp theo đó cũng gần như tương đương với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng tới 3,8 lần lên 45,9 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 39% lên 27,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay 72%.

Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) báo lãi sau thuế tăng 37% lên 88,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn báo cáo tài chính quý I/2022 của PET.

Theo giải trình, doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do việc ghi nhận lãi từ cổ tức, hoạt động đầu tư 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Chi phí bán hàng đạt 75,5 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 34,6 tỷ đồng lần lượt tăng 2% và 11,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng khá mạnh từ 74,7 tỷ đồng lên 107,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 43,4%, nhờ lãi hoạt động tài chính cao trong khi cùng kỳ hoạt động tài chính bị lỗ.

Kết thúc quý I/2022, PET báo lãi sau thuế đạt 88,7 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của PET giảm 0,6% so với đầu năm về 8.444,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.435,9 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.403,7 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.963,5 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 35,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 516,4 tỷ đồng lên 1.963,5 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/5, cổ phiếu PET giảm sàn xuống 43.750 đồng/cổ phiếu.

Ong Lý