Đột biến lợi nhuận quý II, LienVietPostBank lãi ròng gần 900 tỷ 6 tháng

22/07/2019 17:26 GMT+7
Lợi nhuận trước và sau thuế của LienVietPostBank trong quý II/2019 tăng trưởng hơn 5 lần cũng kỳ đã kéo lãi ròng cả năm của nhà băng này xấp xỉ 900 tỷ đồng. LienVietPostBank cũng đã về đích 59% mục tiêu lợi nhuận trước thuế của cả năm 2019.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng trên 5 lần so với cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 605 tỷ đồng, tăng từ mức 111 tỷ của quý II/2018. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế 487 tỷ, tăng tới 396 tỷ so với cùng kỳ.

Trong quí II/2019, gần như tất cả mảng kinh doanh của ngân hàng đều có sự tăng trưởng khả quan. Thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng tăng gần 39% mang về hơn 1.563 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng gấp 3 lần với trên 69 tỷ đồng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng mang về lãi 11 tỷ đồng trong khi cùng kỷ năm trước lỗ hơn 35 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý II/2019 của LienVietPostBank (tỷ đồng)

Bên cạnh đó, hoạt động chứng khoán đầu tư của nhà băng này tiếp tục lỗ 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với mức lỗ lên tới 108 tỷ của cùng kỳ năm ngoái, hoạt động chứng khoán đầu tư kỳ này đã cải thiện tích cực.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh khác là có sự sụt giảm 33 tỷ đồng tiền lãi, tương ứng với mức giảm lên tới 85% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, LienVietPostBank tăng 21% chi phí hoạt động song lại cắt giảm tới 59% chi phí dự phòng rủi ro. Điều này đã phần nào thúc đẩy lợi nhuận quí II/2019 của ngân hàng tăng đột biến.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank đạt gần 1.117 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kì năm trước, đạt 58,7% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 898 tỷ đồng, tăng 77%.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối của ngân hàng tăng trưởng tính bằng lần so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ dịch vụ tăng gấp đôi, mang về cho LienVietPostBank 104 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng từ 14 tỷ lên 35 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Tính đến hết ngày 30/6/2019, tổng tài sản của LienVietPostBank ở mức 189.954 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 129.209 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Cùng với tăng trưởng cho vay, nợ xấu của ngân hàng cũng tăng 13,5% với 1.907 tỷ đồng nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5, đưa tỷ lệ nợ xấu nhích nhẹ lên 1,48%. Số dư trái phiếu VAMC của LienVietPostBank cũng giảm nhẹ 19 tỷ đồng còn 1.156 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 758 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của LienVietPostBank đến hết ngày 30/6/2019 ở mức 11.877 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng ở mức 130.052 tỷ đồng, tăng 4%.

Đáng chú ý, chi phí cho nhân viên trong kì của LienVietPostBank tăng hơn 12,5% so với cùng kì năm trước từ 681 tỷ đồng lên 767 tỷ đồng. Lương và phụ cấp trong 6 tháng danh cho 8.299 nhân viên của LienVietPostBank là hơn 454 tỷ đồng. Như vậy, lương và phu cấp bình quân của mỗi nhân viên LienVietPostBank là dưới 10 triệu đồng/tháng/người.

Lê Thúy