Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đội vốn hơn 1.634 tỷ đồng

29/05/2023 06:32 GMT+7
Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị điều chỉnh so với quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 5/11/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Tổng mức đầu tư mới của dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre được Bộ GTVT đề xuất là 6.810,11 tỷ đồng, sử dụng nguồn Ngân sách Nhà nước; trong đó vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 5.591,98 tỷ đồng; vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 1.218,13 tỷ đồng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đội vốn hơn 1.634 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong ảnh là dự án cầu Rạch Miễu hiện hữu. Ảnh: Trung Chánh

Nếu được phê duyệt, tổng mức đầu tư của dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre sau điều chỉnh sẽ tăng 1.634,66 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT kiến nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Các nội dung khác sẽ gữ nguyên theo Quyết định số 1741/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án cầu Rạch Miếu có tổng chiều dài tuyến cập nhật theo kết quả thiết kế chi tiết khoảng 17,6km.

TThực hiện chủ trương đầu tư dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ GTVT đã hoàn thành các thủ tục liên quan của dự án như trình phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường làm cơ sở để tổng hợp, phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 5.175,45 tỷ đồng.

Dự án cầu Rạch Miễu được khởi công từ ngày 29/3/2022, khối lượng thực hiện của 6 gói thầu xây lắp tính đến nay là hơn 299 tỷ đồng đạt 9,1% giá trị hợp đồng đã ký.

Về giải phóng mặt bằng được tách thành tiểu dự án riêng và giao cho các địa phương triển khai thực hiện; trong đó tỉnh Tiền Giang đã bàn giao được 3,68km đạt khoảng 46,3%; tỉnh Bến Tre đã bàn giao được 7,98km đạt 83%.

Bộ GTVT đã áp dụng nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng nhưng dự án vẫn bị ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai tại hiện trường.

Đến nay, các tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện xong công tác kiểm đếm, phê duyệt đơn giá bồi thường và áp giá; kết quả thực hiện cho thấy kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có biến động lớn làm tăng khoảng 1.964,37 tỷ đồng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư được duyệt của dự án.

Việc tăng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có nguyên nhân chủ yếu là biến động về đơn giá bồi thường tại thời điểm thu hồi đất so với dự kiến, đây là nguyên nhân khách quan, ngoài dự kiến nên theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng sẽ được phép điều chỉnh dự án đầu tư.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019, Dự án có điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư nên phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh dự án đầu tư.

Thế Anh