Dược Hậu Giang báo lãi ròng 2020 đạt gần 740 tỷ đồng, tăng 17%

22/01/2021 15:16 GMT+7
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.211 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi doanh thu tài chính đi ngang 32 tỷ đồng, chi phí tài chính lại tăng gấp đôi, lên 46,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 233 tỷ đồng và 84,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và giảm 24% so với cùng kỳ.

Kết quả, quý IV/2020 DHG báo lãi trước thuế 236 tỷ đồng, tương đương cùng kỷ năm . Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng nhẹ từ 1.515 đồng lên 1.553 đồng.

DHG báo lãi ròng 2020 đạt gần 740 tỷ đồng, tăng 17% - Ảnh 1.

DHG báo lãi ròng 2020 đạt gần 740 tỷ đồng, tăng 16%

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu Dược Hậu Giang đạt 3.756 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2019. Dù vậy, lãi sau thuế Dược Hậu Giang vẫn tăng 17% lên 739 tỷ đồng, đây cũng là kết quả tốt nhất của ông lớn ngành dược từ trước đến nay. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng từ 4.668 đồng lên 5.443 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm 2020, tỷ lệ thực hiện kế hoạch của công ty là 97% về doanh thu và 114% về chỉ tiêu lợi nhuận.

Phía DHG cho biết nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực, đồng thời triển khai tốt dự án tăng năng suất, hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm các chi phí vận hành, công ty đã đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt 4.447,5 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.147 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 850 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản. Giá trị hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối năm tăng thêm 102 tỷ đồng, lên gần 827 tỷ đồng. Trái lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 11% còn 496 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày  21/1, cổ phiếu DHG tăng 500 đồng lên mức 102.600 đồng/cổ phiếu.


Q.D