Dược phẩm Mekophar: Lợi nhuận giảm mạnh, 6 tháng chỉ đạt 11 tỷ đồng

23/07/2021 09:09 GMT+7
CTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 7%, đạt 255 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế lại giảm tới 39%, chỉ đạt 2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 16%, lên mức 5 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 18% và 19%, chi phí bán hàng đi ngang so với quý II/2020.

Kết thúc quý II/2021, MKP báo lãi trước thuế 3 tỷ đồng, giảm 40%, lãi sau thuế 2 thuế giảm 39%, về 2 tỷ đồng so với năm ngoái.

Chỉ lãi ròng 2 tỷ đồng sau 6 tháng, Dược phẩm Mekophar khó hoàn thành kế hoạch năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, MKP ghi nhận doanh thu thuần đạt 519 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ, lãi gộp chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 52%.

Năm 2021, MKP đặt kế hoạch doanh thu 1.305 tỷ đồng, lãi trước thuế 70 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, MKP mới chỉ thực hiện được 40% chỉ tiêu doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đáng chú ý, MKP chưa ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia từ Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa An Sinh trong 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ có hơn 1,1 tỷ đồng.

Tính tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản MKP đạt 1.494 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Trong đó, tiền giảm từ 40 tỷ đồng xuống còn 26 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp không ghi nhận 80 tỷ đồng từ các khoản tương đương tiền.

Các khoản phải thu ngắn hạn khách trong nước có 75 tỷ đồng và khách nước ngoài có 33 tỷ đồng. Hàng tồn kho còn hơn 265 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

MKP có 249 tỷ đồng nợ phải trả. Phần lớn là các khoản doanh thu dài hạn chưa thực hiện với 123 tỷ đồng.


Quang Dân