Fecon sẽ phát hành riêng lẻ 32 triệu CP giá 13.000 đồng/cp

09/09/2021 18:00 GMT+7
Phương án phát hành riêng lẻ 32 triệu cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại FCN là 50%. Hiện tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Fecon khoảng 32%.

Hội đồng quản trị Công ty CP Fecon (HoSE: FCN) vừa có quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiểu riêng lẻ 2021, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Fecon và hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Theo đó, Fecon sẽ phát hành riêng lẻ cổ phiếu phổ thông dự kiến số lượng phát hành sẽ là 32 triệu cổ phiếu; giá chào bán mà Fecon đưa ra là 13.000đ/cổ phiếu.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính đáp ứng được tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định tại Điều 11 luật chứng khoán 2019.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ dự kiến sẽ đem về cho Fecon 416 tỷ đồng.

Fecon sẽ phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ đem về 416 tỷ đồng - Ảnh 1.

Năm 2021, Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 175 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 31% so với năm 2020. Ảnh: FCN

Tỷ lệ sở hữu nước ngoại tối đa tại Fecon là 50%. Hiện tại tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Fecon là 32,03% số lượng cổ phần đang lưu hành (tương ứng hơn 40 triệu cổ phiếu) và tỷ lệ này sẽ xuống 25,52% số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau phát hành.

Nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, tiến độ xây dựng các dự án do Fecon làm nhà thầu đang hoàn thiện đúng kế hoạch. Ngoài ra, Fecon vừa trúng tiếp 2 dự án thi công xây lắp là dự án bệnh viện Quốc tế tại Đông Anh, TP. Hà Nội và 1 dự án tại Hải Phòng. Fecon đang xây dựng kế hoạch để sớm triển các dự án này.

Bên cạnh đó, tới cuối năm 2021, Fecon cũng sẽ hoàn thành dự án điện gió tại Sóc Trăng, Trà Vinh, Quảng Bình... và dự án Hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội đang thi công tốt, dự kiến hoàn thành vào quý III/2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của Công ty CP FECON (HoSE: FCN) 6 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần 1.341 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 50,3 tỷ đồng (lần lượt tăng 12% và 38,9% so với cùng kỳ 2020).

Về tài sản, tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của FECON đạt 7.840 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu kỳ 2021.

Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 5.687 tỷ đồng tăng 130 tỷ đồng so với đầu năm là 5.557; Các khoản thu ngắn hạn đạt 3.194 giảm 775 tỷ đồng so với đầu năm là 3.969 tỷ đồng; Hàng tồn kho tăng 745 tỷ đồng.

Thế Anh