FLC không gia hạn được lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng

27/12/2023 08:06 GMT+7
CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của lô trái phiếu mã FLCH2123003.

Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 28/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành ban đầu của lô trái phiếu này là 1.150 tỷ đồng.

FLC đã mua lại trước hạn với giá trị gần 153 tỷ đồng. Hiện tại, tổng cộng có 99.641 trái phiếu FLCH2123003 đang lưu hành, tương đương giá trị 996 tỷ đồng.

Theo biên bản kiểm phiếu của người sở hữu trái phiếu, FLC đã đưa ra 04 phương án gia hạn trái phiếu từ 24 tháng lên 48 tháng, bắt đầu từ ngày phát hành là 28/12/2021, với lãi suất cố định là 13%/năm.

Phương án 1: FLC sẽ tiếp tục triển khai dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 và sử dụng nguồn thu nhập từ việc khai thác, kinh doanh dự án để trả nợ trái phiếu. Toàn bộ doanh thu từ việc khai thác kinh doanh bất động sản của dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa để ưu tiên thanh toán cho người sở hữu trái phiếu. Dự kiến hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa dự án vào kinh doanh là quý 2/2025.

Phương án 2: FLC sẽ tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng dự án. Toàn bộ số tiền từ chuyển nhượng dự án sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa và ưu tiên giải ngân cho thanh toán trái phiếu. Thời gian thực hiện chuyển nhượng và thanh toán sẽ phụ thuộc vào thời gian tìm kiếm nhà đầu tư chấp nhận chuyển nhượng dự án. Trong trường hợp này, FLC cam kết mua lại trái phiếu trước hạn trong vòng 15 ngày sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận đầy đủ tiền chuyển nhượng dự án.

FLC không gia hạn được lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Phương án 3: Khi bất động sản của dự án đủ điều kiện, FLC sẽ sử dụng bất động sản này để đối trừ nghĩa vụ thanh toán trái phiếu. FLC ưu tiên chiết khấu cho người sở hữu trái phiếu so với khách hàng thông thường.

Phương án 4: Trong trường hợp các phương án 1, 2, 3 không được chấp nhận, FLC sẽ đề xuất một phương án khác trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tổng hợp ý kiến của người sở hữu trái phiếu, nhằm đảm bảo lợi ích và khả năng thực hiện của công ty.

Theo biên bản được công bố, các trái chủ không thông qua phương nào trong 4 phương án nêu trên.

Ngày 2/1 tới, FLC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ. Tại đại hội, cổ đông FLC sẽ nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả tái cơ cấu và bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội cũng sẽ thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Thái Sâm và Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống.


O.L
Cùng chuyên mục