Giá thép bình quân tăng 1,5 lần, TDS báo lãi ròng 47 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt xa kế hoạch năm 2021

15/07/2021 07:52 GMT+7
CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần hơn 655 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 34 tỷ đồng, gấp 4 lần.

Phía TDS cho biết, trên đà tăng trưởng quý I, những tháng đầu quý II thị trường thép vẫn tiếp tục sôi động, sản lượng tiêu thụ thép tăng hơn cùng kỳ năm trước gần 3.000 tấn, giá bán bình quân sau khi trừ chiết khấu cũng tăng 1,5 lần, đem về khoản lợi nhuận gộp tăng hơn cùng kỳ 23 tỷ đồng.

Cùng với việc hoàn nhập quỹ lương dự phòng, tiết giảm chi phí bán hàng, tăng doanh thu tài chính.. góp phần đưa lợi nhuận trước thuế tăng thêm khoảng 10 tỷ so với cùng kỳ, tổng cộng lợi nhuận trước thuế biến động tăng 33 tỷ đồng. 

Giá thép bình quân tăng 1,5 lần, TDS báo lãi ròng 47 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt xa kế hoạch năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II doanh nghiệp.

 Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDS ghi nhận doanh thu thuần 1.256 tỷ đồng, tăng 29%, lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm 2021 TDS trình kế hoạch kinh doanh 1.886 tỷ đồng, lãi trước thuế 20 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, TDS đã vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021.

Tính đến ngày 30/3/2021, tổng tài sản của TDS hơn 583 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, mức biến động lớn nhất đến từ danh mục hàng tồn kho khi tăng từ 109 tỷ đồng lên 383 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nguyên, vật liệu và thành phẩm.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 101 tỷ đồng xuống còn 18 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 125 tỷ đồng lên mức 282 tỷ đồng. Chủ yếu là nợ phải trả.


Quang Dân