Novaland: Huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi giá chuyển đổi 135.700 đồng/CP

09/07/2021 13:58 GMT+7
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).

Theo đó, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Dự kiến trái phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh khi xảy ra hợp nhất, chia tách cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng; chia cổ tức; phát hành quyền hoặc quyền chọn đối với trái phiếu; phát hành quyền liên quan đến chứng khoán khác; phát hành cổ phiếu hoặc chứng quyền, quyền chọn với mức giá thấp hơn giá thị trường..

Novaland: Huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế - Ảnh 1.

Novaland huy động 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Được biết, Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý toàn cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Mới đây, Novaland cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa hơn 884 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng 29% và chia cổ tức 31%. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm nay.

Kết phiên giao dịch ngày (8/7), cổ phiếu NVL giảm 6% về 110.800 đồng/CP, gấp 1,7 lần so với đầu năm.

Quang Dân