Giải ngân vốn đầu tư công 2022: Sẽ "truy" trách nhiệm 17 cơ quan ?

21/05/2022 19:54 GMT+7
Báo cáo tới đại biểu Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3, Chính phủ cho biết: 17 cơ quan chưa giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Sẽ làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc chậm trễ giải ngân vốn, báo cáo Quốc hội.

17 cơ quan chưa giải ngân vốn đầu tư công

Báo cáo cho biết, vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 ước thanh toán đến 30/4/2022 là 95.724,49 tỷ đồng, đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xấp xỉ cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Trong đó: vốn trong nước là 94.592,89 tỷ đồng đạt 19,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn nước ngoài là 1.131,61 tỷ đồng đạt 3,25% kế hoạch và có 17 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.0

17 cơ quan chưa giải ngân vốn đầu tư công 2022: Làm rõ nguyên nhân, "truy" trách nhiệm   - Ảnh 1.

17 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. (Ảnh: TN)

Dẫn báo cáo của các Bộ, cơ quan trung ương về lý do chưa giải ngân kế hoạch vốn, Bộ trưởng đề cập tới một số nguyên nhân.

Đối với các dự án khởi công mới: Sau khi được giao kế hoạch vốn, chủ đầu tư mới triển khai các thủ tục như: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đến bước lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị cho hạng mục tương ứng với giá trị kế hoạch vốn được giao. Thông thường, thời gian chuẩn bị các thủ tục này khoảng 6 tháng nên sẽ bắt đầu giải ngân từ quý II/2022.

Đối với các dự án chuyển tiếp: đã được tạm ứng Hợp đồng từ cuối năm 2021, đến nay các nhà thầu đang triển khai thi công, những tháng đầu năm 2022 chưa đến kỳ thanh toán theo Hợp đồng cho nhà thầu nên chưa giải ngân.

Bên cạnh đó, một số dự án vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nhất là công tác kiểm đếm đất để bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Theo báo cáo, ngày 02/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 548/QĐ-TTg thành lập 6 tổ công tác do 04 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/4 chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao; có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4 dưới mức trung bình của cả nước (18,48%).

Các Tổ công tác sẽ chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc chậm trễ giải ngân vốn, Bộ trưởng báo cáo Quốc hội.

17 cơ quan chưa giải ngân vốn đầu tư công 2022: Làm rõ nguyên nhân, "truy" trách nhiệm   - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Sẽ chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc chậm trễ giải ngân vốn, báo cáo Quốc hội. (Ảnh: VPQH)

Áp lực giải ngân vốn trong năm 2022 là rất lớn

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin, kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 là 526.105,895 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn vốn này, cần phải giải ngân một lượng vốn lớn từ 60-80 nghìn tỷ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó áp lực giải ngân vốn trong năm 2022 là rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc, nỗ lực của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương.

Trong đó, vai trò của người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải được đề cao.

"Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải làm tốt vai trò chủ thể trong việc ban hành các quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá; chủ động, tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn,... chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư của các dự án được giao quản lý", báo cáo nêu rõ.

Trong phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm, báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ: Triển khai thực hiện nhanh, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Đồng thời, xác định đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Huyền Anh