Giao dịch "chui" cổ phiếu MST và ATG, 2 nữ đại gia bị hàng trăm triệu đồng

05/12/2022 14:47 GMT+7
Hai nữ đại gia đã âm thầm mua - bán cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn tại các doanh nghiệp nhưng không báo cáo bị phạt tổng cộng 170 triệu đồng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong ngày 30/11 vừa qua, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 984/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Mai do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 20/8/2021, bà Lê Phương Mai - cổ đông lớn của CTCP An Trường An (ATG) đã mua 798.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

Đến ngày 11/3/2022, bà Mai đã bán 698.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,57% xuống 0,98% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

Tuy nhiên, đến ngày 7/4/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà đối với cổ phiếu ATG.

Với hành vi vi phạm như trên, bà Lê Phương Mai bị phạt tiền 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh, số tiền 70 triệu đồng do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn và khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Đồng thời, bà Tạ Thị Dinh còn bị phạt tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trước đó, ngày 27/7/2021, bà Tạ Thị Dinh - cổ đông lớn của CTCP Đầu tư MST (MST) đã bán 366.700 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,13% xuống 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Đến ngày 20/12/2021, bà Dinh đã mua 888.600 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 4,57% lên 5,88% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Ngày 21/12/2021, bà Dinh tiếp tục mua 111.400 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 5,88% lên 6,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Tuy nhiên đến ngày 7/4/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Dinh đối với cổ phiếu MST.

Tổng số tiền phạt đối với bà Tạ Thị Dinh là 100 triệu đồng.

An Vũ