Gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác bị xử phạt như thế nào?

30/09/2020 14:24 GMT+7
Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm và có thể bị buộc thu hồi số điện thoại.

Các trường hợp được coi là tin nhắn rác, email rác, cuộc gọi rác

Gửi tin nhắn rác, cuộc gọi rác bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 1.

Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo được hiểu là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

Tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông là tin nhắn do doanh nghiệp viễn thông gửi đến các khách hàng của mình đang sử dụng dịch vụ viễn thông chỉ để thông báo về các hoạt động, tính năng tiện ích của dịch vụ viễn thông đó.

Một khi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc vi phạm các quy định về gửi tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP thì tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi quảng cáo được coi là tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác.

Tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi rác còn bao gồm các trường hợp vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Gửi tin nhắn rác, email rác, cuộc gọi rác có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng

Tùy theo từng hành vi vi phạm mà các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức vi phạm bị xử phạt hành chính với từng mức xử phạt khác nhau. Mức phạt hành chính tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP được bổ sung nhiều điểm mới so với Nghị định số 15/2020/NĐ-CP trước đó.

- Cụ thể, áp dụng mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng;

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo;

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

+ Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

+ Gọi điện thoại quảng cáo ngoài thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng;

+ Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo;

+ Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

- Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với các hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo.

Ngoài các mức xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị buộc thu hồi số điện thoại đã thực hiện hành vi vi phạm.

Thu Trà