Hà Nội yêu cầu thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế

16/04/2021 17:01 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn 1048/UBND-KT, theo đó, Hà Nội tăng cường thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn TP. Hà Nội.

Công văn nêu rõ, công tác đôn đốc thu hồi nợ của Hà Nội có một số tồn tại, hạn chế, như: Số tiền nợ đọng vẫn còn ở mức cao; các khoản nợ chờ xử lý (chủ yếu là các khoản nợ có vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất) chiếm tỷ trọng lớn, nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm, chưa xử lý dứt điểm...

Hà Nội yêu cầu thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế - Ảnh 1.

Hà Nội tăng cường thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn (Ảnh minh họa)

UBND TP yêu cầu Cục Thuế Hà Nội triển khai quyết liệt đúng quy định các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, bảo đảm thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

UBND TP cũng yêu cầu Cục Thuế Hà Nội phân tích thực trạng nợ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn, đề xuất các trường hợp doanh nghiệp nợ lớn, chây ỳ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ thuế mời người nộp thuế làm việc trực tiếp tại UBND TP, động viên người nộp thuế nộp tiền thuế nợ trên cơ sở lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị liên quan trong xử lý các khoản nợ liên quan đến đất.

PV (luatvietnam)