Hải quan thu ngân sách đạt gần 228 nghìn tỷ đồng

01/10/2020 16:18 GMT+7
Kết quả thu trong tháng 9 nâng mức lũy kế thu ngân sách từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 227.933 tỷ đồng bằng 67,4% dự toán, đạt 64,2% chỉ tiêu phấn đấu.
Hải quan thu ngân sách đạt gần 228 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Hải quan thu ngân sách đạt gần 228 nghìn tỷ đồng

Kết quả thu trong tháng 9 nâng mức lũy kế thu ngân sách từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 227.933 tỷ đồng bằng 67,4% dự toán, đạt 64,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 13,15% so với cùng kỳ năm 2019.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu, trong tháng 9 ước đạt 51,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, giảm 0,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24 tỷ USD, tăng 5,6%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9 ước tính thặng dư 3,5 tỷ USD.

Như vậy, hết tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm ước tính thặng dư 16,99 tỷ USD.

2 nhóm hàng xuất khẩu có biến động đáng chú theo chiều hướng giảm trong tháng 9 là dầu thô và quặng.

Cụ thể, dầu thô xuất khẩu trong tháng 9 ước đạt 610 nghìn tấn, giảm 16,2% và trị giá ước đạt 210 triệu USD, giảm 12,9% so với tháng 8/2020.

9 tháng đầu năm, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 4,089 triệu tấn và trị giá là 1,363 tỷ USD; ước tăng 40,9% về lượng và trị giá ước tính giảm 8,6% so với cùng kỳ 2019.

Quặng các loại ước đạt 250 nghìn tấn, giảm 24,3% và trị giá ước đạt 14 triệu USD giảm 45,7% so với tháng 8/2020.

9 tháng đầu năm, lượng quặng xuất khẩu ước đạt 2,399 triệu tấn, trị giá ước đạt 181 triệu USD; ước tăng 3,6% về lượng và ước tăng 4,6% về trị giá so với cùng kỳ 2019…

Trong khi đó, ở chiều nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục duy trì là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất.

Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 9 là 6,3 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước; nâng trị giá nhập khẩu 9 tháng năm ước đạt 45,05 tỷ USD và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2019.


Thái Bình/ Hải Quan Online