HNX chỉ đích danh loạt doanh nghiệp bất động sản và năng lượng chậm trả gốc, lãi trái phiếu

23/02/2023 16:01 GMT+7
Trong giai đoạn từ 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023, theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có 54 doanh nghiệp công bố thông tin với nội dung chậm trả gốc, lãi trái phiếu...

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phát thông báo về danh sách các tổ chức phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi.

Theo đó, 54 doanh nghiệp thuộc danh sách này đã công bố thông tin bất thường hoặc báo cáo theo yêu cầu có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ. Các doanh nghiệp này đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, trong đó chủ yếu là bất động sản, xây dựng.

HNX chỉ đích danh loạt doanh nghiệp bất động sản, năng lượng chậm trả gốc, lãi trái phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Cụ thể, trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, hàng loạt doanh nghiệp được điểm tên như: Công Ty Cổ Phần Apec Land Huế; Kinh doanh bất động sản Hà An; Novaland, Hải Phát, Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Nam Lan, Đầu tư LGD, Danh Khôi, Hưng Thịnh, Gotec Land, Đất xanh miền Nam, Nam Land, Sunny World, Gotec Land, Quốc tế Sơn Hà; Xây dựng Đại Thịnh Phát, Xây dựng Vạn Trường Phát, Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải; Xây dựng Hưng Phát, Kinh doanh bất động sản Thái Bình;…

Mảng giáo dục cũng có một số doanh nghiệp được điểm tên như: CTCP Anh ngữ Apax, Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS,…

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chậm trả lãi, gốc trái phiếu kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng như BCG Energy, Điện gió Trung Nam Đak Lak 1, Điện mặt trời Trung Nam, Trung Nam Thuận Nam hay Năng lượng tái tạo Đại Dương.

Một số doanh nghiệp trong các linh vực khác cũng nằm trong danh sách này như: CTCP Chứng khoán Tân Việt, Xuất nhập khẩu An Giang,…

HNX chỉ đích danh loạt doanh nghiệp bất động sản, năng lượng chậm trả gốc, lãi trái phiếu - Ảnh 2.

Nguồn: HNX

Thống kê từ Công ty Chứng khoán VnDirect cho biết, trong năm 2023, ước tính giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ đạt khoảng 272.853 tỷ đồng tăng 76,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn của ngành Bất động sản, Tài chính – Ngân hàng, Khác lần lượt là 37,6%, 37,0% và 25,5%. Thống kê này chỉ bao gồm các đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ năm 2019 tới nay và đã bao gồm các doanh nghiệp phát hành đã thực hiện mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

Trong đó, Bất động sản là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 37,6% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong năm, tương đương 102.570 tỷ đồng tăng 76,0% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị đáo hạn cao nhất trong 2023 bao gồm: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 14.476 tỷ đồng, Công ty CP Saigon Glory 7.000 tỷ đồng, và CT TNHH Phát triển Bất động sản An Khang 4.960 tỷ đồng.

Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 37,0% tổng giá trị đáo hạn trong 2023, tương đương 100.824 tỷ đồng tăng 55,0% so với cùng kỳ. Các tổ chức tài chính có giá trị đáo hạn cao nhất trong 2023 gồm: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 13.650 tỷ đồng và NHTMCP Bưu điện Liên Việt 9.900 tỷ đồng.

Các ngành khác chiếm 25,5% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong 2023, đạt 69.459 tỷ đồng tăng 122,4% so với cùng kỳ.

Huyền Anh