Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa trả bớt 605 tỷ đồng nợ trái phiếu phát hành năm 2016

30/09/2022 07:14 GMT+7
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG - sàn HoSE) vừa hoàn tất trả một phần nợ gốc của lô trái phiếu có mã là HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016, với giá trị 605 tỷ đồng.


Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa trả bớt 605 tỷ đồng nợ trái phiếu phát hành năm 2016 - Ảnh 1.

Nguồn tiền từ đền từ việc thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG – sàn HoSE) và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Với kết quả trả được 605 tỷ đồng nợ trái phiếu, số dư nợ gốc trái phiếu còn lại là 5.271 tỷ đồng.

Thời gian hoàn trả là ngày 28/9/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522,84 tỷ đồng, tăng thêm 514,53 tỷ đồng (cùng kỳ 8,31 tỷ đồng).

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 329,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 357,17 tỷ đồng lên 465,46 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 39,6%, tương ứng giảm 188,36 tỷ đồng về 287,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 174,9%, tương ứng tăng thêm 675,55 tỷ đồng lên 1.061,79 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bất ngờ giảm 1.003,88 tỷ đồng về âm 813,07 tỷ đồng (cùng kỳ 190,81 tỷ đồng); lợi nhuận khác giảm lỗ 175,44 tỷ đồng về ghi nhận lỗ 40,79 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Thực tế, lợi nhuận gộp tạo ra 465,46 tỷ đồng, thấp hơn chi phí tài chính 1.061,79 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty có lãi chủ yếu ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp âm.

Công ty thuyết minh trong 6 tháng đầu năm bất ngờ ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 1.030,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 266,1 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm nhưng tới 30/6/2022, tổng lỗ luỹ kế vẫn là 3.938,5 tỷ đồng, bằng 42,5% vốn điều lệ của Công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu HAG giảm 150 đồng về 12.400 đồng/cổ phiếu.

Theo Đầu tư Chứng khoán