Hội nghị các giải pháp trọng tâm về chính sách phối hợp giữa Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN

23/09/2020 19:11 GMT+7
Ngày 22/9, tại Agribank Chi nhánh huyện Trà Bồng, Agribank tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp trọng tâm về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Hội nông dân – Agribank – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ (LHPN) tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tình hình cho vay thông qua tổ vay vốn liên kết với Hội nông dân – Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đến nay mang lại kết quả rất đáng ghi nhận. 

Quảng Ngãi: Hội nghị các giải pháp trọng tâm về chính sách phối hợp giữa Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Tính đến ngày 31/8/2020, cho vay qua tổ liên kết với Hội nông dân có 10 huyện, trong đó các huyện có dư nợ cho vay thông qua tổ lớn gồm: Bình Sơn 426 tỷ đồng, Sơn Tịnh 399 tỷ đồng, Nghĩa Hành 151 tỷ đồng, Mộ Đức 144 tỷ đồng, Sơn Hà 61 tỷ đồng, Ba Tơ 52 tỷ đồng và 02 Chi nhánh huyện Trà Bồng và thành phố không có dư nợ cho vay qua tổ.

Cho vay qua tổ liên kết với Hội LHPN có 09 huyện, trong đó các huyện có dư nợ cho vay thông qua tổ lớn gồm: Đức Phổ 64 tỷ đồng, Nghĩa Hành 48 tỷ đồng, Sơn Tịnh 41 tỷ đồng, Bình Sơn 29 tỷ đồng, Sơn Hà 29 tỷ đồng và có 03 huyện Trà Bồng, Lý Sơn, thành phố không có dư nợ cho vay qua tổ. Hoa hồng chi cho Hội nông dân - Hội LHPN các cấp và tổ trưởng luôn được Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, theo đúng tinh thần phối hợp trên 12 tỷ 900 triệu đồng.

Quảng Ngãi: Hội nghị các giải pháp trọng tâm về chính sách phối hợp giữa Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN  - Ảnh 2.

Hội nông dân - Agribank - Hội phụ nữ các cấp thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN cũng ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đồng thời, giải đáp những vướng mắc, gợi mở một số giải pháp trọng tâm về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn giữa Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Quảng Ngãi: Hội nghị các giải pháp trọng tâm về chính sách phối hợp giữa Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Giám đốc Agribank tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các tổ liên kết cần đẩy mạnh cho vay thông qua tổ, nâng mức cho vay qua tổ. Đối với các huyện đến nay chưa có dư nợ cho vay thông qua tổ, tùy theo điều kiện từng nơi tiến hành triển khai ngay việc thành lập tổ để cho vay và hoàn thành cho đến khi diễn ra Hội nghị tổng kết Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Hội nông dân – Agribank – Hội LHPN.

Thông qua kênh truyền tải vốn Tổ liên kết với Hội nông dân – Hội phụ nữ đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các thành phần kinh tế ở nông thôn. Nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi, quy mô vừa và nhỏ hình thành, làm ăn hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động ở nông thôn, có nguồn thu nhập ổn định. Tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo ra chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và đặc biệt giảm nạn tín dụng đen ở nông thôn, góp phần đáng kể ổn định trật tự xã hội… 

Việt Hà