Đảm bảo quy định về nhà ở xã hội phải đồng bộ với các luật liên quan

11/05/2023 06:39 GMT+7
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có kiến nghị miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội.

Cụ thể, HoREA vừa có văn bản đề nghị Quốc hội, các bộ ban ngành sửa đổi, bổ sung một số điều của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề nghị miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước, xây dựng lại nhà chung cư.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA đề nghị trên là để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và kế thừa các quy định có hiệu lực, hiệu quả, có tính ổn định của Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014.

"Luật Đất đai 2013 quy định cơ chế giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước. Đồng thời quy định cơ chế miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất" đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở nhưng chưa bao gồm dự án nhà ở công vụ, nên chưa đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Nhà ở 2014", ông Châu nhận định.

Đảm bảo quy định về nhà ở xã hội phải đồng bộ với các luật liên quan - Ảnh 1.

HoREA kiến nghị miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội (Ảnh: TN)

Bên cạnh đó, HoREA cho biết điểm bất cập của Luật Nhà ở 2014 là chưa quy định cơ chế "miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất" đối với dự án "xây dựng lại nhà chung cư" và Luật Đất đai 2013 cũng chưa quy định cơ chế này để hỗ trợ chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư thực hiện dự án "xây dựng lại nhà chung cư".

Do đó, mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP và Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định "miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất" đối với dự án "xây dựng lại nhà chung cư", nhưng do vướng 2 luật trên nên các Nghị định này không thực thi được.

Theo HoREA, cơ chế "miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất" đối với dự án "xây dựng lại nhà chung cư" đã được bổ sung vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhưng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa bổ sung cơ chế này nên chưa đồng bộ, thống nhất.

Chủ tịch HoREA cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 66 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Cụ thể, chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư… được hưởng các cơ chế ưu đãi đó là, được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất thuộc diện phải tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để nộp cho Nhà nước trong phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 82 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội được hưởng các cơ chế ưu đãi đó là được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất của dự án và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn theo quy định của pháp luật về đất đai.


Thái Nguyễn
Cùng chuyên mục