Quảng Nam: Huyện Nam Trà My chú trọng phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh

02/03/2023 06:45 GMT+7
Huyện miền núi cao Nam Trà My đang chú trọng phát triển các loại cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh; trong năm 2022 đã trồng được 74,9ha cây dược liệu, trong đó sâm Ngọc Linh 22,3ha; đẳng Sâm 27,63ha; dược liệu khác (Lan Kim tuyến, Giảo cổ lam, Đương quy,...) 25ha; đạt 101,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (74ha).

Chiều ngày 1/3, UBND huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam tổ chức gặp mặt báo chí đầu năm 2023 để thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 và định hướng phát triển trong năm 2023.

Quảng Nam: Huyện Nam Trà My chú trọng phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cùng lãnh đạo UBND tỉnh thăm, kiểm tra vườn ươm sâm Ngọc Linh giống của tỉnh

Lãnh đạo huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, có những thuận lợi nhất định do dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản ổn định, cả nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Song chúng ta củng gặp những khó khăn, thách thức đan xen, nhất là những sự biến động của giá cả thị trường, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động.

Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành ở tỉnh, mặt trận và các hội, đoàn thể huyện, cùng với những giải pháp chỉ đạo điều hành sát tình hình và quyết liệt của UBND huyện; sự đồng thuận của quân và dân toàn huyện, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển đáng kể và đạt được nhiều kết quả khá tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Nam: Huyện Nam Trà My chú trọng phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Nam Trà My cùng người dân bên sâm Ngọc Linh giống

Năm 2022, trong 31 chỉ tiêu do HĐND huyện đề ra, đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 23 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu chưa đạt và 1 chỉ tiêu không thực hiện được do không được tỉnh bố trí nguồn lực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2022 ước đạt 789,39 tỷ đồng (theo giá so sánh), theo thời giá hiện tại là 1.167,71 tỷ đồng – tăng 10,07% so với năm 2021.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trà My đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi đảm bảo cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch của huyện đề ra.

Tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2022 là 5.220,89 tấn, đạt 101,37% KH; huyện đã chuyển đổi diện tích đất lúa rẫy kém hiệu quả sang trồng 72ha cây ăn trái như xoài, cam, bưởi, măng cụt và chủ yếu là chuối mốc địa phương.

Quảng Nam: Huyện Nam Trà My chú trọng phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh - Ảnh 3.

Sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao, hiện mỗi kg sâm củ có giá từ 100 triệu đến vài trăm triệu nên được người dân Nam Trà My chọn làm cây chủ lực, xóa đói giảm nghèo

Bên cạnh đó, còn tập trung chỉ đạo phát triển các loại cây dược liệu, sâm Ngọc Linh; trong năm đã trồng được 74,9ha cây dược liệu, sâm Ngọc Linh, trong đó: Sâm Ngọc Linh 22,3ha; đẳng Sâm 27,63ha; dược liệu khác (Lan Kim tuyến, Giảo cổ lam, Đương quy,...) 25ha; đạt 101,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (74ha).

Đối với công tác trồng và phát triển rừng được chú trọng, trong năm đã trồng mới 1.438ha gồm các loại cây như Quế, Dỗi, Xoan ta, Sao đen; đạt 109,7% so với Nghị quyết giao (1.310ha).

Đặc biệt, trong năm 2022 đã duy trì và tổ chức thành công các Phiên chợ Sâm Ngọc Linh hằng tháng; địa phương có 6 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP).

Đối với cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, từng bước được cải thiện, đến hết ngày 31/12/2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho các dự án do huyện Nam Trà My quản lý là 386.482,687 triệu đồng; đã giải ngân 240.688,217 triệu đồng, đạt tỷ lệ 62,28% kế hoạch vốn giao. Trong đó, kế hoạch vốn giao năm 2022 là 386.402,041 triệu đồng, giải ngân 240.607,572 triệu đồng, đạt tỷ lệ 62,27% so với kế hoạch vốn giao. Kế hoạch vốn tỉnh, huyện năm 2021 được phép kéo dài là 80,646 triệu đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Quảng Nam: Huyện Nam Trà My chú trọng phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh - Ảnh 4.

Quảng Nam: Huyện Nam Trà My chú trọng phát triển cây dược liệu, nhất là cây sâm Ngọc Linh - Ảnh 5.

Hằng năm UBND huyện Nam Trà My tổ chức nhiều phiên chợ sâm Ngọc Linh để cho người dân, doanh nghiệp trồng sâm tiêu thụ sâm.

"Nhờ vào quyết tâm cao, nên đời sống nhân dân huyện Nam Trà My từng bước được cải thiện; các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách theo quy định.

Với quyết tâm và nổ lực của các cấp, các ngành, cùng với sự nổ lực của người dân, đến cuối năm 2022, toàn huyện có 3.609 hộ nghèo; giảm 721 hộ so với năm 2021, tương ứng với 10,55%...", lãnh đạo huyện Nam Trà My cho biết.


Trương Hồng