Thủ tướng đã cho ý kiến Kết luận thanh tra liên quan sai phạm cho thuê đất tại dự án Siêu thị Co.opmart Kon Tum

24/11/2022 13:49 GMT+7
Một trong những sai phạm tại dự án siêu thị Co.opmart Kon Tum được chỉ ra trong Kết luận thanh tra 1595/KL-TTCP: khu đất thực hiện dự án có diện tích 8.704,3 m2 là một thửa đất liền thửa, nhưng được tách làm 2 phần cho thuê 2 lần dẫn đến có thể chưa xác định hết giá trị lợi thế thương mại của thửa đất có 3 mặt tiền.

Ngày 28/10/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP việc thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đây là kết luận đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận thanh tra số 1595/KL – TTCP thay thế Kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP ngày 18/02/2022 của Thanh tra Chính phủ đã được thông tin trước đó.

Dự án đầu tư xây dựng Siêu thị Co.opmart Kon Tum là 1 trong 7 "dự án điển hình" được Thanh tra Chính Phủ nêu trong Kết luận 1595/KL-TTCP liên quan quản lý giám sát quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, quản lý giám sát đầu tư đối với một số dự án ngoài ngân sách.

Lô đất 3 mặt tiền làm Siêu thị Co.opmart Kon Tum được tách 2 phần cho thuê 2 lần

Được biết, dự án đầu tư xây dựng Siêu thị Co.opmart Kon Tum do Liên hiệp HTX Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) làm chủ đầu tư, tại số 205 đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; tổng diện tích 8.653,7 m2.

Theo kết luận Thanh tra, dự án đầu tư xây dựng Siêu thị Co.opmart Kon Tum là dự án đầu tư sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, do đó cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt của tỉnh. Nhưng UBND tỉnh không thực hiện là vi phạm Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

UBND tỉnh giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tham mưu phương án đấu giá quyền thuê đất, mà không sắp xếp, xử lý tài sản công là không đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

Thực tế, khu đất 8.704,3 m2 là một thửa đất liền thửa, nhưng được tách làm 02 phần cho thuê làm 02 lần. Trong khi UBND tỉnh chưa có quyết định đơn giá đất cụ thể cho phần diện tích lần đầu (5.425,9 m2), thì ngày 02/8/2017, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 2076/UBND-HTKT thống nhất cho thuê thêm phần còn lại với diện tích 3.227,3 m2. Nhưng UBND tỉnh không chỉ đạo xác định giá đất cụ thể cho toàn bộ thửa đất đã làm tăng chi phí xác định giá đất cụ thể thành 02 lần dẫn đến có thể chưa xác định hết giá trị lợi thế thương mại của thửa đất có 03 mặt tiền.

Lộ loạt sai phạm đối với diện tích đất thuê bổ sung dự án Siêu thị Co.opmart Kon Tum

Theo kết luận Thanh tra, đối với phần diện tích 3.227,3 m2/8.653,7 m2 (thuê bổ sung): UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt giá đất cụ thể khi Chứng thư thẩm định giá đất đã hết hiệu lực là sai, vi phạm Luật Giá số 11/2012/QH13 và Tiêu chuẩn thẩm định giá số 06 kèm theo Thông 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính.

Dự án chậm tiến độ, hết thời hạn đầu tư, chưa nộp tiền thuê đất, Sở KH&ĐT không đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hoạt động mà có Văn bản số 2752/SKHĐT-DN ngày 26/12/2019 với nội dung "đề xuất triển khai hoạt động kinh doanh trên phần diện tích đất khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh" là đề xuất sử dụng đất sai mục đích, vi phạm Luật Đất đai 2013.

Sở TN&MT có Văn bản 1009/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/4/2020 gửi Cục thuế tỉnh đề nghị tính tiền thuê đất theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh khi chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh là vượt thẩm quyền.

Kiểm tra hiện trạng thấy, Chủ đầu tư đã lát nền bê tông toàn bộ, làm bãi để ô tô không có mái che, xây dựng nhà để xe có mái che và dãy ki ốt cho thuê mặt góc đường Lê Hồng Phong - Bà Triệu nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý là thiếu trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc cơ quan chức năng chậm ban hành văn bản liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính của Dự án là thiếu trách nhiệm, có nguy cơ làm thất thu ngân sách, đã để doanh nghiệp chiếm dụng tiền thuê đất phải nộp trong khoảng 15 tháng, với số tiền hơn 68,3 tỷ đồng, cần phải xử lý kiểm điểm, kỷ luật nghiêm túc.

Theo giải trình của UBND tỉnh, năm 2015, UBND TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Kon Tum ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, lĩnh vực siêu thị thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư và người dân có nhu cầu nên khi Saigon Co.op đề xuất đầu tư, Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện để Chủ đầu tư thực hiện dự án với lĩnh vực mà địa phương đang cần. Tỉnh không sắp xếp, xử lý tài sản công nhưng đã tổ chức xác định giá trị còn lại đảm bảo theo quy định, nhà đầu tư đã bồi thường tài sản trên đất trước khi đầu tư xây dựng.

6 tháng xác định lại giá đất và nộp đúng, đủ tiền đất dự án siêu thị Co.opmart Kon Tum

Xét thực tế, dự án siêu thị Co.opmart Kon Tum đã đi vào hoạt động, Thanh tra Chính phủ giao UBND tỉnh rà soát lại việc thực hiện 2 dự án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh chỉ đạo xác định lại giá đất, tiền phạt chậm nộp, theo thẩm quyền, yêu cầu Chủ đầu tư nộp đúng, nộp đủ tiền thuê đất đối với diện tích 8.653,7 m2 được thuê để thực hiện dự án, không làm thất thu ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh xử lý theo quy định những vấn đề phát sinh do không sắp xếp xử lý nhà đất công và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày công khai kết luận thanh tra (Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP ký ngày 14/09/2022 và ngày 28/10/2022 Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận thanh tra), trường hợp vi phạm không thể khắc phục, Thanh tra Chính phủ sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến với Kết luận thanh tra 1595/KL-TTCP, trong đó chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm đối với nội dung kết luận, kiến nghị tải Kết luận thanh tra số 1595/KL – TTCP ngày 14/09/2022; UBND tỉnh Kon Tum tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP; Bộ Tài chính chủ đạo Tổng cục Thuế thực hiện kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra nói trên.

Q. Nguyễn