Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SID): Lãi ròng quý II đạt 10 tỷ đồng, tăng 60%

24/07/2021 18:36 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Đầu tư Phát triển Sài Gòn (SID) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng, giảm 12%. Ước tính SID đã hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (UPCoM: SID) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần 24 t ỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng được tiết giảm 9% giúp cho doanh nghiệp lãi gộp tăng 120%, đạt 18 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 15%, phần sụt giảm này đến từ tiền lãi cho vay. Chi phí tài bán hàng tăng 25%, lên 4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 9%.

Đáng chú ý, lãi từ công ty liên doanh liên kết trong kỳ giảm 1,7 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng giảm tương ứng 1,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý II/2021, SID báo lã ròng hơn 10 tỷ đồng, tăng 60% so với quý II/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuân đạt 37 tỷ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng, giảm 12%.

Năm 2021, SID đặt kế hoạch doanh thu đạt 44 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên doanh nghiệp đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận.

Sài Gòn Co.op (SID):  Lãi ròng quý II đạt 10 tỷ đồng, tăng 60%  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2021 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của SID có hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó có 267 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng, tăng 110 tỷ đồng và 1.205 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Đáng chú ý là khoản đầu tư vào CTCP Phát triển Khu phức hợp thương mại Vietsin 754 tỷ đồng, tương đương 36% vốn điều lệ.

Phải thu về cho vay ngắn hạn giảm 116,5 tỷ đồng xuống còn 69 tỷ đồng. Đây có thể là lý do tiền lãi cho vay trong kỳ của SID giảm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp nằm ở ngưỡng 140 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 2.261 tỷ đồng.

 

Quang Dân