Khánh Hòa kỷ luật thêm 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo liên quan đất đai

30/09/2020 07:28 GMT+7
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp tục kỷ luật thêm 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp sở do vi phạm liên quan đến đất đai.

Tối 29/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo về việc tiếp tục tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo thông báo kết luận số 680 của UBKT Trung ương ngày 30/8/2019, cụ thể:

Ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Mộng Điệp là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Mộng Điệp bằng hình thức cảnh cáo.

Khánh Hòa kỷ luật thêm 4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo liên quan đất đai - Ảnh 1.

Ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hoà. (Ảnh khanhhoa.gov.vn)

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Tâm là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Tâm bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Vũ Xuân Thiềng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Vũ Xuân Thiềng đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Xuân Thiềng bằng hình thức khiển trách.

Ông Nguyễn Bé, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Bé đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bé bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Minh Hải và ông Nguyễn Văn Nhựt (cùng là Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân (Phó bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh).

Như vậy, thực hiện Thông báo Kết luận số 680 của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 10 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó, cảnh cáo 6 trường hợp, khiển trách 4 trường hợp. Ngoài ra, có 8 trường hợp có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Theo Thành Vân/Nhà Đầu tư