Khánh Hòa: Phân bổ kế hoạch vốn hơn 3.564 tỷ đồng

23/02/2023 07:45 GMT+7
Ngày 22/2, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tổng kết, đánh giá công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị, địa phương nỗ lực khắc phục những tồn tại, khó khăn trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, mong muốn các đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân tốt vốn đầu tư công tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tổng kế hoạch vốn tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 là hơn 3.919 tỷ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phân bổ kế hoạch vốn hơn 3.564 tỷ đồng; số vốn chưa phân bổ do nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện không đạt kế hoạch là gần 185,8 tỷ đồng; số vốn đề nghị điều chuyển về ngân sách Trung ương là 169,8 tỷ đồng, do không còn nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2022.

Khánh Hòa: Phân bổ kế hoạch vốn hơn 3.564 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khánh Hòa được xem là địa phương có thế mạnh phát triển du lịch. Ảnh: PV

Đến ngày 31/1/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh đạt 83,3% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 91,6% so với kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao thực tế.

Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 97,9% kế hoạch. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu giải ngân đạt 83,6% kế hoạch; nguồn vốn Trung ương bố trí cho các chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 66,5% kế hoạch. Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giải ngân đạt 73,8% kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi giải ngân đạt 68,2%.


Công Tâm